Drahný František

* 12. 9. 1879 Skochovice u Poděbrad – + 14. 2. 1964 Bratislava

Ředitel Masarykovy vyšší hospodářské školy v Opavě, zakladatel Legionářského muzea v Opavě, spoluzakladatel Československého zemědělského muzea v Opavě.

Po obecné škole ve svém rodišti absolvoval gymnázium v Bydžově. Vysokoškolské studium práv na právnické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze po dvou letech přerušil a přešel na studium geologie a mineralogie na přírodovědecké fakultě téže univerzity. V r. 1905 se stal asistentem mineralogicko-geologického ústavu Vysokého učení technického v Brně. V pedagogické činnosti pokračoval i po přesídlení do Roudnice n. L. v r. 1909, kde vyučoval na střední zemědělské škole. V té době se věnoval vedle vystudovaných oborů také pedologii, nauce o dítěti. Krutě zasáhla do jeho života 1. světová válka. Na ruské frontě upadl do zajetí a vstoupil do legií. Domů se vrátil až v r. 1920 s podlomeným zdravím. Od r. 1922 byl pověřen správou Masarykovy vyšší hospodářské školy v Opavě, kde později byl jmenován ředitelem. Díky jeho organizačním schopnostem a zkušenostem došlo k vybudování nového školního objektu s moderním vybavením na dnešní Purkyňově ulici. Mohlo tak na jeho škole dojít k rozvoji metodiky praktického vyučování. Škola za jeho ředitelování získala mezinárodní uznání a stala se vzorem pro ostatní školy. Zůstal věren i pedologii jako správce pedologického oddělení Státní výzkumné stanice v Opavě od r. 1925. Ředitelem školy byl až do nacistického záboru Opavy, kdy neušel zatčení a věznění.
 
Po návratu do osvobozené Opavy se přes pokročilý věk ujal obnovy školy a jejího vedení. Za jeho velké zásluhy mu byla ve škole v r. 1970 odhalena pamětní deska.
 
Drahný byl propagátorem zemědělského pokroku ve Slezsku, náležel k zakladatelům Čsl. zemědělského muzea v Opavě a členům jeho kuratoria, byl členem Čsl. akademie zemědělských věd a Státního geologického ústavu ČSR. Trpké zkušenosti z obou světových válek jej přiměly k založení Muzea památek národního osvobození v Opavě v r. 1927. Toto muzeum mělo jako obdobná muzea jinde pěstovat kult legií a legionářskou legendu, a proto bylo též nazývané Legionářským muzeem. Nejprve bydlil ředitel Drahný ve škole na ul. Lamblových 12 (dnes Purkyňova) a potom ve vlastní vile na Mlýnské ulici.

PhDr. Josef Gebauer