Hartel Moritz Norbert Konstantin

* 10. 11. 1859 Opava - + 8. 10. 1905 Opava

Městský stavební inženýr v Opavě, malíř, zakladatel a ředitel Městského muzea v Opavě.

Pocházel z rodiny Ferdinanda Hartela, kancelisty c.k. Okresního úřadu v Opavě, a jeho manželky Anežky, dcery Konstantina Kretschmera, soukenického mistra v Opavě, a jeho manželky Františky, roz. Weissové. Rodný dům jejich syna Mořice stál na Horním náměstí č. 41. Odborné vzdělání získal ve Vídni na akademii výtvarných umění a mistrovské škole pro architekturu. Po skončení studií se zúčastnil jako malíř expedice hraběte Lanckornského do Malé Asie. V r. 1886 se vrátil do Opavy, kde bydlil na Olomoucké ul. č. 42.Pracoval u městského stavebního úřadu jako hlavní inženýr, vyjma let 1889 - 1891, kdy působil v Opatii a Štýrském Hradci. Z jeho rozsáhlé malířské tvorby, uložené v grafické sbírce Slezského zemského muzea, jsou známy především pohledy na Opavu. Architektonicky se podílel na výstavbě opavských kasáren, psychiatrické léčebny (1888), rekonstrukci opavské hlásky v l. 1903- 1905 a dalších objektů.
 
Aktivně se podílel na činnosti řady sportovních a turistických organizací, ale především na založení městského muzea, jehož byl prvým kustodem. Utvořením městského muzea v Opavě, jehož cílem bylo dokumentovat historii slezské metropole a jejího blízkého okolí, pověřila Mořice Hartela městská rada. K založení muzea došlo v r. 1896 a Hartel mu věnoval všechen svůj volný čas. Brzy muzeum disponovalo 8000 exponáty a původní jeho stánek na Rybím trhu č. 9 nedostačoval. Z Hartelovy iniciativy se proto muzeum přestěhovalo do nově rekonstruované hlásky. Slavnostního otevření Městského muzea v novém stánku se však nedočkal, neboť 8. 10. 1905 náhle zemřel.
 
PhDr. Josef Gebauer