Kacíř Alois

* 22. 3. 1897 Ostrava-Kunčičky – + 25. 6. 1972 Opava

Spoluzakladatel Čsl. zemědělského muzea v Opavě, redaktor časopisu Družstevní a zemědělské rozhledy, redaktor zemědělského vysílání ostravského rozhlasu, člen redakční rady časopisu Chovatel, předseda Spolku posluchačů zemědělského inženýrství v Brně, tajemník Ústřední hospodářské společnosti v Opavě.

Narodil se v Ostravě-Kunčičkách č.p. 5. Jeho otec Johann Kacíř (*30.4.1859) byl sedlákem v Horních Domaslovicích a matka Františka (*3. 2. 1859) byla vdovou po Franzi Havlasovi, sedláku z Malých Kunčic (Ostrava-Kunčičky). Po ukončení nižší reálky v Ostravě studoval na Střední zemědělské škole v Přerově a Olomouci, Hospodářské škole v Táboře a Vysoké škole zemědělské v Brně, kde získal doktorský titul. Na vysoké škole se aktivně zapojil do společenského života a za obtížných podmínek tam vykonával funkci předsedy Spolku posluchačů zemědělského inženýrství. 21. 6. 1920 vystoupil z katolické církve. V Opavě přijal místo tajemníka Ústřední hospodářské společnosti a plně se věnoval zemědělské osvětě a poradenství na Opavsku i Těšínsku. V návaznosti na tuto činnost vykonával funkce redaktora časopisu Družstevní a zemědělské rozhledy a redaktora zemědělského vysílání ostravského rozhlasu. Byl vedoucím činitelem Zemědělské jednoty v Opavě, organizátorem Krajské zemědělské výstavy v Opavě (1927). Působil na Masarykově státní zemědělské škole v Opavě. Věnoval se také svým zálibám v chovu králíků a drůbeže, byl proto také členem ústředního výboru Českého spolku chovatelů drobného zvířectva a členem redakční rady časopisu Chovatel.
 
Se třemi Františky, Myslivcem, Zíkou a Drahným, založil v r. 1924 Československé zemědělské muzeum v Opavě s cílem dokladovat vývoj zemědělské výroby a techniky ve Slezsku. Velké množství soustředěných exponátů a zájem veřejnosti vyústil v zisk Blücherova paláce na Masarykově třídě v Opavě pro muzejní účely. Alois Kacíř byl jednatelem a později předsedou kuratoria pro správu uvedeného muzea. Po smrti Fr. Myslivce toto muzeum reprezentoval odborně i organizačně. V době své největší aktivní činnosti žil s rodinou na Hobzíkově ulici č. 15. Oženil se totiž 9. 5. 1925 v Opavě-Jaktaři se Zdeňkou Klimešovou. V Zemském archivu v Opavě je uložena jeho pozůstalost.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina U8, třída II, hrob 288)  Zobrazit hrob na mapě


PhDr. Josef Gebauer