Kapras Jan

* 17. 1. 1880 Brno – + 13. 5. 1947 Nový Bydžov

Historik, senátor, ministr školství, profesor Karlovy univerzity, starosta Ústřední Matice školské.

Byl synem psychologa a pedagoga v Brně, kde také absolvoval gymnázium. Potom studoval práva na univerzitách v Innsbrucku (1898), Praze (1900) a Berlíně (1904 – 5). Doktorátu dosáhl na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v r. 1903, a tam se také v r. 1917 stal řádným profesorem dějin českého a německého práva. Stal se členem několika vědeckých korporací: Národní rady české, České akademie věd a umění, Královské české společnosti nauk, Národní rady badatelské a Ústřední Matice školské. Byl senátorem Národního shromáždění a v l. 1938–1943 ministrem školství.
 
Soustavně se věnoval právním dějinám Slezska a srovnával je s vývojem ostatních zemí českého státu. Také se zabýval tamní otázkou národnostní a jazykovou. Slezsku věnoval v r. 1935 studijní cestu. Poprvé navštívil Opavu v 1. 1905 – 1908 a navázal spolupráci s Josefem Zukalem, který mu poskytl cenné informace. Získané znalosti pak uplatnil v r. 1919 jako člen vyrovnávací konference česko–polské i hlučínské delimitační komise.
 
Slezsku, ale i speciálně Opavsku věnoval řadu svých studií. Z cyklu přednášek, které přednesl v Opavě v červenci 1921, vznikla publikace „Z dějin českého Slezska“. Z dalších titulů uveďme alespoň: „Pozůstatky zemského práva opavského a krnovského“(1905), „Pozůstatky zemského práva knížectví Opavského“(1908), „Testament knížete Přemka Opavského“(1907), „Srovnání sporů stavů opavských r. 1534“ (1909), „Právní dějiny zemí Koruny české“ (1913-1936), „České Slezsko druhdy a dnes“(1917), „Opavské právní dějiny doby knížecí“(1919), „Nová hranice na Hlučínsku“(1920), „Z dějin českého Slezska"(1922) a „Význam Slezska v českém státě“ (1933).
 
PhDr. Josef Gebauer