Knaflitsch Karl

* 24. 6. 1873 Kühnsdorf (A) – + 27. 7. 1916 Brody (P)

Ředitel německého státního gymnázia v Opavě, zakladatel a redaktor časopisu "Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Schlesiens", spolupracovník Městského muzea v Opavě.

Gymnázium absolvoval v rakouském Villachu a po jednoročním dobrovolném působení u 7. pěšího pluku v Klagenfurtu, kde získal hodnost důstojníka v záloze, pokračoval ve studiu oborů historie, germanistiky a geografie na vídeňské univerzitě. Studium završil 31. 3. 1897 promocí na doktora filozofie. Následovala poměrně krátká pedagogická činnost na různých vídeňských školách středního cyklu a v r. 1900 nastoupil místo profesora na státním německém gymnáziu v Opavě. Po pěti letech se sice vrátil k výuce na jedno z vídeňských gymnázií, ale Opavě již zůstal věrný. Spolupracoval s Městským muzeem, založeném v Opavě v r. 1896 a vedeným obětavým městským stavitelem Hartlem.
 
S podporou tohoto muzea a úřadujícího starosty Waltra Kudlicha v r. 1905 založil časopis "Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Schlesiens", který sám až do r. 1909 redigoval a vtiskl mu programovou náplň zejména svými články k dějinám Slezska. K jeho nejvýznamnějším dílům patří rozsáhlá studie o Opavě a opavské společnosti v době konání Opavského kongresu 1820 (1910–1913). V r. 1913 se vrátil Knaflitsch do Opavy, aby se ujal ředitelování německého státního gymnázia. Ne však nadlouho, neboť vypukla 1. světová válka a musel narukovat. V čele své roty opavského pluku č. 15 jako nadporučík dne 27. července 1916 padl na haličské frontě u Brodů.

PhDr. Josef Gebauer