Kürschner Gottlieb

* 10. 3. 1847 Horní Borová – + 11. 9. 1928 Opava

Slezský zemský archivář, zemský konzervátor pro Slezsko, profesor opavského gymnázia.

Narodil se v Horní Borové u Nového Města na Moravě, kde jeho otec Alois Kürschner, původně soudní úředník v Mikulově, byl vrchnostenským justiciárem, a odkud pocházela také jeho matka Marie, dcera tamního mlynáře Svobody. Od r. 1857 žila rodina Kürschnerova v Opavě, kde otec Alois získal místo u zemského soudu. Gottlieb spolu se staršími sourozenci Františkem (*1840) a Konrádem (*1844) absolvoval opavské gymnázium. Všichni tři velmi nadaní bratři úspěšně vystudovali vídeňskou univerzitu a zatímco po absolvování oboru klasické filologie se Konrád stal profesorem latiny a řečtiny v Uherském Hradišti, František s Gottliebem, jako žáci významného vídeňského profesora paleografie a archivnictví dr. Theodora Sickela, se věnovali oborům dějepis a zeměpis. František po krátkém působení v Chebu a Opavě byl povolán do archivu říšského ministerstva financí ve Vídni, kde zastával od r. 1874 vedoucí funkci a kde završil vědeckou kariéru jako univerzitní docent a dopisující člen akademie věd.
 
Nejmladší bratr, Gottlieb Kürschner, od r. 1870 nepřetržitě až do svého penzionování působil jako pedagog na opavském gymnáziu. Třetí sekcí ústřední komise pro péči o památky ve Vídni byl v r. 1880 jmenován zemským konzervátorem pro Slezsko a od té doby se věnoval dějinám této korunní země. V rámci výkonu konservátorské funkce podchytil stav archivů ve Slezsku, uspořádal dokumenty archivu města Opavy, tamního gymnaziálního muzea, slezského stavovského archivu, rodinného archivu knížat Lichnovských a řadu dalších archivních pramenů. Požádal o předčasné penzionování, aby se mohl plně věnovat činnosti v zemském archivu. Slezský zemský sněm schválil 19. 6. 1901 jeho ustanovení zemským archivářem a Zemský výbor slezský mu definoval archivářské povinnosti. Uvedené rozhodnutí se také považuje za oficiální vznik Zemského archivu v Opavě. Gottlieb Kürschner nastoupil 11. září 1901 jako první na místo zemského archiváře a setrval v uvedené funkci až do r. 1920. V tomto období se přičinil zvláště o zpřístupnění aktového materiálu a protokolů zemského sněmu z let 1557 – 1792, vytvořil sbírku archiválií z materiálů zemského práva a zemského hejtmana a sestavil katalog k rodinnému archivu Lichnovských v Chuchelné. Bydlel v Janottově vile na Tyršově ul. č. 1 v Opavě.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 8, třída I, hrob 20)  Zobrazit hrob na mapěPhDr. Josef Gebauer