Peřich Leopold

* 14. 11. 1901 Smolkov (m.č. Háje ve Slezsku) – + 31. 8. 1974 Karlovy Vary

Ředitel Zemského archivu v Opavě, spoluzakladatel Slezského studijního ústavu, předseda Klubu přátel moderní kultury v Ostravě, inspektor tzv. nestátních archivů pro Ostravský kraj, člen archivní rady ministerstva školství.

Narodil se v rodině domkaře Františka Peřicha (*4. 11. 1867), který se na své usedlosti č. 1 ve Smolkově věnoval sedlářství a v r. 1893 se oženil s Annou (*24. 7. 1872), dcerou rolníka Františka Galuse z Třebovic. Ze čtyř jeho starších sourozenců tři zemřeli krátce po narození, a rodiče snad proto nechali Leopolda studovat, místo aby jej měli k převzetí rodové živnosti. V Opavě absolvoval gymnázium a pak v l. 1921 – 25 Karlovu univerzitu v Praze, obor dějepis – čeština. Souběžně v l. 1922 – 25 navštěvoval Státní archivní školu. Studium završil v r. 1926 doktorátem a po krátkém působení v Archivu země české v Praze nastoupil v r. 1927 místo asistenta ve Slezském zemském archivu v Opavě. Přispěl k organizačnímu dobudování tohoto ústavu a po odchodu Václava Hauera se v r. 1935 stal jeho vedoucím. Sedm let německé okupace prožil Peřich nejprve v Moravském zemském archivu v Brně a od r. 1941 pak v Archivu země české v Praze. Po válce se vrátil do Opavy, kde se stal opět ředitelem zemského archivu a tuto funkci zastával až do svého zatčení. 16. 5. 1955 byl totiž náhle zatčen a za údajné protistátní výroky odsouzen k pětiletému odnětí svobody. Po návratu z vězení se již do archivu nevrátil.
 
Vedle funkce ředitele archivu od r. 1949 byl inspektorem tzv. nestátních archivů pro Ostravský kraj, od r. 1945 členem archivní rady ministerstva školství a řady odborných komisí, např. komise pro přejmenování německých názvů obcí a míst. Podílel se také na založení Slezského studijního ústavu v Opavě. K Peřichovým soukromým koníčkům patřil svět divadla a výtvarného umění. Z regionálního tisku je znám jako autor mnoha uměleckých kritik a postřehů, v monografické podobě pak vydal dvě samostatné knihy o malířích B. Dvorském a O. Kittrichovi. Byl aktivním propagátorem Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců a redigoval uměleckou revui Profil. Již v r. 1936 byl předsedou Klubu přátel moderní kultury v Ostravě. Z historie vydal studii Čechy předhusitské (1941) a národnostnímu vývoji věnoval samostatnou publikaci Slezsko (1945).
 
Životní družkou dr. Peřicha se 31. 1. 1938 stala učitelka Marie Hladíková z Prahy. Jeho životní pouť se uzavřela nečekaně při návštěvě příbuzných v Karlových Varech 31. 8. 1974.

PhDr. Josef Gebauer