Piffl Norbert

* 25. 1. 1868 Lanškroun – + 14. 4. 1945 Rechenberg-Bienenmühle (D) 

Poslední kustod Gymnazijního muzea v Opavě, profesor Učitelského ústavu v Opavě. 

Ve svém rodném městě Lanškrouně absolvoval gymnázium a nastoupil tam také jako výpomocný učitel. Při zaměstnání pak dálkově vystudoval učitelský ústav v Krems a.d. Donau se specializací na přírodní vědy, matematiku, češtinu a zemědělská praktika. V l. 1893–1901 působil jako pedagog v Bruntále a odtud potom přešel na německý učitelský ústav do Opavy coby c.k. profesor matematiky, fyziky, stenografie a zemědělských praktik.

Na uvedeném ústavě, postaveném firmou Julia Lundwalla v r. 1899, setrval až do svého penzionování v r. 1925. O dva roky dříve v r. 1923 se ujal vedení správy Gymnazijního muzea v Opavě a stal se tak posledním jeho kustodem. Záleželo mu na dobrém jménu tohoto muzea a snažil se mu vrátit náplň, kterou si předsevzali jeho zakladatelé, Ens, Mückusch a Schössler. Vydal průvodce po jeho muzejních sbírkách, podařilo se mu zajistit pro muzeum nové prostory, kde v r. 1932 instaloval novou expozici. Propagoval muzeum přednáškami i články v různých časopisech českých i německých. Byl výborným teoretickým i praktickým znalcem přírody, stál v popředí opavského přírodovědeckého spolku. Rozšířil muzejní sbírky na úctyhodný počet 60000 kusů. Gymnazijní muzeum však bylo po nacistickém záboru Opavy úředním nařízením ke dni 1. 5. 1939 přičleněno k Říšskému župnímu muzeu jako přírodovědný odbor. O dva roky později se Piffl vzdal správy tohoto odboru.

Norbert Piffl proslul jako včelařský odborník a aktivně pracoval ve Slezském zemském včelařském spolku v Opavě. Bydlil nejprve poblíž učitelského ústavu na Kylešovské ulici č. 37 a pak na Hradecké ul. č. 10a.

Informace k hrobu dcery Marty Piffl (Městský hřbitov, skupina 12, třída I, hrob 6)  Zobrazit hrob na mapě


PhDr. Josef Gebauer