Tiller František

* 27. 2. 1810 Opava – + 6. 5. 1856 Praha 

Slezský zemský archivář. 

Narodil se jako nemanželský syn Anně, dceři opavského soukenického mistra Ignáce Herdera. Teprve po 10 letech se jeho matka provdala za opavského knihkupce Ferdinanda Tillera, který jejího syna Františka legitimoval. Ten byl velmi nadaný, a tak po absolvování opavského gymnázia odešel studovat na vídeňskou univerzitu filozofii a práva. Obětoval úřední kariéru a po studiích se věnoval historii. Mnoho času trávil po knihovnách a archivech, prohluboval své znalosti jazyků a literatury, věnoval se dějinám Slezska. Omyly a mezery v Ennsově práci o historii Slezska jej dovedly k úmyslu napsat nové slezské dějiny. Tomuto cíli pak podřídil svůj další život. Zanechal dalšího studia a vrátil se do Opavy, kde působil od r. 1833 jako úředník zemského práva a od r. 1850 ve službách berního ředitelství. V Opavě se 18. ledna 1846 také oženil s Karolínou Zieglerovou, dcerou opavského měšťana.

Po obnovení zemské samosprávy Slezska pověřil v r. 1849 výbor rozšířeného veřejného konventu Františka Tillera, aby uspořádal písemný archiv slezských stavů a pořídil k němu evidenční pomůcky. Tak důkladně prozkoumal jako první nejen uvedený archivní fond, ale také městské archivy Opavy i Těšína s knížecími lichtenštejnskými dokumenty, archiv fary Hradce nad Moravicí, zemské desky opavského a krnovského knížectví, sbírku opisů listin gymnaziálního muzea. Výsledkem tohoto náročného bádání se stala rozsáhlá sbírka opisů archiválií. K vytčené syntéze dějin Slezska se bohužel nedostal, neboť byl pracovně přeložen k Zemskému finančnímu ředitelství do Prahy a krátce na to předčasně zemřel.

PhDr. Josef Gebauer