Zacpal Jan

* 27.4.1844 Hostkovice – + 15.3.1888 Opatie (Chorvatsko) 

První český profesionální novinář ve Slezsku, redaktor jediných českých novin "Opavského týdeníku" ve Slezsku, zakladatel či spoluzakladatel politicko-osvětových, divadelních, pěvecko-hudebních, učitelských a hospodářských spolků na Opavsku, propagátor českých záložen. 

Narodil se v rodině bohatého sedláka na Hané, v Hostkovicích u Olomouce. Středoškolské vzdělání získal na gymnáziu v Olomouci a od r. 1863 studoval na filosofické fakultě Karlo-Ferdinandovy university v Praze dějepis a češtinu. Vysokoškolské vzdělání však ukončil v r. 1870 na univerzitě ve Vídni. Antonín Vašek s Vincencem Praskem jej získali do Opavy pro vydávání a redakci nově založeného Opavského týdeníku. Tyto české noviny, jediné v té době ve Slezsku, Zacpal sám dotoval a pro malý počet stálých odběratelů a nízkou cenu listu proto neustále zápasil s finančními potížemi. V redakci mu ale vypomáhali Ant. Vašek, Ant. Gruda, Josef Zukal a další.

Znechucen tiskovým procesem v r. 1882, kdy byl uvězněn, předal redakci Opavského týdeníku R. Hillovi, avšak nadále zůstal jeho majitelem. Od té doby pracoval v Centrální opavské záložně a věnoval se intenzívně spolkovým záležitostem. Již předtím se účinně zasadil o založení Matice opavské (1877), pro niž vypracoval s Antonínem Grudou spolkové stanovy. Prosadil také kup spolkového Matičního domu, získával sbírkové předměty pro matiční muzeum, podílel se na správě matiční knihovny a zřízení matičního českého gymnázia v Opavě (1883). Byl spoluzakladatelem mnoha spolků, jako Besedy opavské, Divadelní ochotnické jednoty, Hospodářsko-politické jednoty opavské, Učitelské jednoty hrabyňské, opavského Sokola, pěvecko-hudebního spolku Křížkovský a dalších. Od r. 1886 se stal společníkem a prokuristou opavského velkoobchodníka Josefa Fromma. Brzy nato však onemocněl zápalem pohrudnice a při léčení v chorvatské Opatii zemřel.

V prvních letech opavského působení bydlel v domě U bílého koníčka na Dolním nám. č. 4, ale již od r. 1873 trvale na Ostrožné ul. 16, kde měl i redakci Opavského týdeníku. Na tomto domě byla Zacpalovi v r. 1924 odhalena pamětní deska, kterou však po záboru Opavy v r. 1938 nacisté odstranili. V současné době je na domě nová pamětní deska a také jedna z opavských ulic nese novinářovo jméno.

PhDr. Josef Gebauer