Grande Ludvík

* 26. 4. 1865 Telč – + 25. 7. 1940 Opava 

Hudební skladatel, sbormistr, dirigent a pedagog, malíř. 

Byl prvorozeným synem vrchnostenského správce podstatzsko-lichtenštejnského panství Telč Josefa Grandeho (* 27. 1. 1832) z Arnultovic na Osoblažsku a jeho manželky Leokadie, dcery lékaře Eduarda Ludwiga a jeho ženy Svíčnikové z Opavy. V Telči Ludvík navštěvoval českou obecnou školu, i když jeho rodina patřila k německy mluvící části obyvatelstva, a také se mu tam dostalo základního hudebního vzdělání. V dětství u něj propuklo kostní onemocnění, jehož následky jej provázely po celý život. Z Telče přesídlili Grandovi v r. 1874 do Slavkova u Opavy, kde byl jeho otec ustanoven správcem podstatzsko-lichtenštejnského zámku.

Ludvík pokračoval ve výuce hry na klavír pod vedením rodinného přítele Josefa Nováka. Po zhlédnutí Mozartovy Kouzelné flétny v opavském divadle v něm uzrálo rozhodnutí studovat konzervatoř. Od r. 1881 studoval na vídeňské konzervatoři hru na klavír u A. Brucknera, pod jehož vedením také skládal prvé symfonie. Během studia se seznámil kromě klavíru i s hrou na violu, varhany, flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh, violoncello a basu. Konzervatoř dostudoval 15. 7. 1886 a po dvou letech se oženil s Lenkou Waldmüllerovou, pocházející z rodiny proslavené malířským uměním. Narození syna a potíže s bydlením přiměly Grandeho přesídlit s rodinou do Opavy, kde získal koncesi k výuce hudby. Na Alžbětínské ul. (dnes Lidické) v domech č. 3 a pak č. 7 zřídil v r. 1890 hudební školu, kterou postupně rozšířil o filiálky ve Frýdku, Jeseníku a Krnově. Záhy se stal představitelem hudebního života v Opavě. V l. 1893–1919 vedl opavskou městskou kapelu, kterou proměnil na městský symfonický orchestr ve vlastní režii s 33 hudebníky, v l. 1910–1927 dirigoval opavskou Pěveckou akademii, podílel se na činnosti německého pěveckého spolku „Liederkranz“, pořádal koncerty v promenádních parcích (Ptačí vrch) i v divadle.

Účinkování ve výše zmíněných hudebních tělesech a škole specifikovalo Grandeho skladatelskou tvorbu. Složil 18 symfonií, 2 klavírní koncerty, oratorium Svatá Hedvika, Slezské selské tance, Kantátu pro vnuka, Písně, Sonáty, Fantasie, Romance, Chóry, Fanfáry, Divadelní hudbu. Projevil se však i jako nadaný malíř, inspirovaný produkcí Waldmüllerovy malířské školy. Vydavatelství F. & J. Kromer v Opavě vytisklo jeho zdařilé „Grande album“.

PhDr. Josef Gebauer