Hötzel Eduard

* 22. 11. 1866 Persenbeug (Rakousko) – + 28. 3. 1929 Opava

Kapelník opavské posádkové hudby.

Narodil se v městysu Persenbeug-Gottsdorf v okrese Melk v Dolních Rakousích. Jeho otec Eduard byl zaměstnancem státní dráhy. Dědeček Wilhelm Hötzel byl v Persenbeugu pekařským mistrem.

Eduard Hötzel byl vojenským kapelníkem. Před svým příchodem do Opavy v roce 1891 působil u posádky v Broumově v Čechách. V roce 1902 získal v Opavě domovské právo.

Jeho manželkou se stala Helena Quisová (*1872), dcera správce raduňského velkostatku Ignaze Quise. V manželství se narodily dvě děti. Prvorozený syn Eduard (*1895) se dal ještě v časech monarchie na dráhu vojáka z povolání a také v meziválečném Československu byl aktivním důstojníkem československé armády. Poté, co v uniformě rakouské armády padl na ruské frontě do zajetí, vstoupil do československých legií na Sibiři a do vlasti se vrátil až v roce 1920. Druhorozený syn Oskar (*1903) zdědil po otci hudební nadání a stal se operním zpěvákem.

Eduard Hötzel byl v Opavě dlouhá léta kapelníkem posádkové hudby pěšího pluku č. 1 „Císař“. Do výslužby odešel 1. listopadu 1918 v 52 letech.

Hötzelovi bydleli od roku 1905 ve vlastním bytě v domě na Olomoucké č. 58. Tento rohový dům měl také někdy adresu Goetheho (dnes Horovo) náměstí č. 8. Ve vedlejším bytě bydlel také Eduardův otec, penzionovaný úředník státní dráhy Eduard Hötzel senior.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 20, třída I, hrob 40)  Zobrazit hrob na mapě

Eduard Hötzel zemřel 28. března 1929 na následky mozkového krvácení. Pohřben byl 31. března 1929 do provizorního hrobu a teprve 24. května 1929 přenesen do tohoto nově zřízeného hrobového místa. V říjnu 1941 byla do hrobu uložena vdova Helene Hötzelová. Syn Eduard Hötzel junior zemřel v červnu 1948 v hodnosti štábního kapitána. Jako poslední byla do hrobu pochována Blanka Hötzelová, vdova po Eduardovi, která zemřela v únoru 1965 v Mělníce a v srpnu následujícího roku sem byla umístěna její urna.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.