Mohr Karl

* 18. 9. 1880 Vítkov – + 10. 3. 1929 Opava

Sbormistr a pedagog.

Mezi rodáky z malého slezského města Vítkov zaujímá významné místo kapelník a dirigent, Karl Mohr Patřil mezi vůdčí osobnosti sborového zpěvu v Opavě, kde tato hudební produkce měla dlouholetou tradici.

Narodil se 18. září 1880 ve Vítkově do tkalcovské rodiny. Jeho otec, taktéž Karl Mohr, byl hudebně založený a poskytl svému nadanému synovi základní hudební vzdělání. V roce 1889 začal Mohr navštěvovat reálku v Opavě, kde složil v červnu 1896 maturitu. Rozhodl se pro povolání učitele, proto v průběhu dalších tří let absolvoval opavský učitelský ústav. Jeho prvním působištěm se stala obec Bernartice na Javornicku. Zde se seznámil se svou manželkou Antonií, dcerou krejčovského mistra Karla Bartsche. Narodila se v Javorníku *24. prosince 1883.  Dne 17. října 1906 uzavřeli Karl Mohr a Antonie Bartschová v Javorníku manželství, které zůstalo bezdětné.

Dalším působištěm Karla Mohra se stala ještě v roce 1906 německá obecná škola v Kateřinkách. Začal se zde angažovat rovněž jako sbormistr. Založil pobočku Mužského pěveckého sboru (vznikl v Opavě v roce 1846), kterou vedl až do své smrti. Kromě toho byl Mohr čestným sbormistrem lidového pěveckého sdružení s názvem „Liederkranz“ (česky „věnec písní“). Věnoval se také církevní sborové hudbě a řídil chrámový sbor při opavském kostele Panny Marie. Dirigent a sbormistr.

Karl Mohr zemřel předčasně a za pozoruhodných okolností. V neděli 10. března 1929 proběhla v dopoledních hodinách zkouška na jarní koncert. V sále restaurace U tří kohoutů právě sbor nacvičoval píseň s názvem „Heimat“ (vlast), jejímž autorem byl soudobý hudební skladatel Eduard Nössler (1863–1943). Sbormistra Karla Mohra postihla kolem 9. hodiny náhlá nevolnost. Tu způsobilo masivní krvácení do mozku, kterému Mohr krátce nato podlehl.

Pohřeb se konal o tři dny později, ve středu 13. března 1929, za velké pozornosti Opavanů. Podle novinových zpráv se smutečního průvodu zúčastnilo 8 000 osob. Při jeho vypravení z kostela svatého Ducha zpíval stočlenný mužský sbor.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 20, třída I, hrob 44-45)  Zobrazit hrob na mapě

Náhrobek Karla Mohra ve tvaru skály zhotovil opavský kamenosochař Gustav Noha. Byl odhalen 8. června 1930 při příležitosti župní pěvecké slavnosti Německého pěveckého svazu ve Slezsku, který zaplatil náklady na jeho pořízení. Zesnulý byl sbormistrem také tohoto pěveckého sdružení. Na náhrobku se nachází chybně datum narození (17. 9. 1880). Na podporu chudých zpěváků byl založen fond, nesoucí jméno Karla Mohra.

Vdova Antonie Mohrová svého manžela přežila jen o čtyři roky, zemřela v květnu 1933 ve věku nedožitých 50 let a byla pohřbena vedle svého manžela.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.