Šoupal Jan

* 21. 10. 1892 Vyškov – + 25. 11. 1964 Ostrava 

Hudební skladatel, sbormistr, dirigent a pedagog, dirigent Pěveckého sdružení slezských učitelů. 

Mimořádné hudební nadání a sluchové schopnosti uplatňoval od dětství. Chlapecký alt uplatňoval v chrámovém sboru ve Vyškově a do 6 let se učil hře na housle.

Po absolvování klasického gymnázia sice začal studovat právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, ale válka jeho studia přerušila. Po doplňující maturitě na učitelském ústavu v Brně se stal učitelem. V r. 1917 byl přijat za člena Pěveckého sdružení moravských učitelů (PSMU) jako 2. tenor a později si doplnil hudební vzdělání na brněnské konzervatoři, obory dirigování a skladba a mimoto studoval hru na housle, klavír a varhany a složil ze hry na tyto hudební nástroje státní zkoušky. V rodném Vyškově založil a vedl jednak mužský sbor Volné pěvecké sdružení a ženský pěvecký sbor Vlasta. Od r. 1931 působil v Ostravě jako profesor na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě, reálném gymnáziu v Moravské Ostravě (1942), Vyšší hudební pedagogické škole (1953) a Konzervatoři v Ostravě (1959). Současně externě vyučoval na Janáčkově akademii muzických umění (1947–49) a Konzervatoři v Brně (1958). Uplatňoval se jako dirigent a sbormistr různých pěveckých sdružení jako Smíšený pěvecký sbor studentů učitelského ústavu ve Slezské Ostravě, výše zmíněný PSMU, Smíšený pěvecký sbor Před Těšínem v Orlové, Pěvecký sbor Dvořák ve Zlíně, Komorní pěvecké sdružení Záboj v Ostravě. Za sbormistrovskou práci byl v r. 1955 jmenován zasloužilým umělcem a v r. 1962 obdržel Řád práce.

Ze Šoupalova díla nutno připomenout přes 500 titulů skladeb natočených v rozhlase, přes 100 skladeb nahraných na gramofonových deskách, nastudování děl 135 autorů včetně úprav lidových písní, publikoval hudební kritiky a fejetony v regionálním tisku.

Do historie Opavy se zapsal jako dirigent Pěveckého sdružení slezských učitelů (PSSU) v l. 1935 - 1938, s nímž absolvoval 108 nácvikových zkoušek, 16 koncertů, 11 příležitostných vystoupení a 3 rozhlasové relace. PSSU věnoval skladbu "Aj v Opavě" a dalších 5 sborů (Aničko dzevečko, Čižmičky, Panímámo, Pod tím našim okénečkem, Šablenka).

PhDr. Josef Gebauer