Vymetal Cyril

* 29. 7. 1890 Slaný – + 7. 6. 1973 Opava 

Hudební skladatel, dirigent, publicista a pedagog. 

Hudební nadání získal po svém otci Aloisi Ladislavu Vymetalovi, který byl ředitel kůru, hudební skladatel a pedagog. Od dětství se věnoval hře na varhany a zpěvu. Na gymnáziu založil malý orchestr a upravoval pro něj skladby. Na Karlově univerzitě v Praze studoval češtinu a němčinu, ale také hudební vědu a estetiku. Hudebně se dál vzdělával i soukromě, v hře na klavír, hudební teorii, dirigování a sólovému zpěvu.

Po skončení studií v r. 1935 nastoupil jako profesor na gymnáziu a později Vyšší škole lesnické v Písku. V l. 1921–1945 byl dirigentem filharmonického spolku Smetana a úzce spolupracoval s mistrovskou houslovou školou prof. O. Ševčíka. Navazoval přátelské styky s J. Kubelíkem, E. Destimovou, J. Sukem, V. Telichem. L. Janáčkem, V. Novákem a všechny zval do Písku. Uplatnil se jako hudební teoretik i praktik, organizátor uměleckého dění a dramaturg. Přispěl tak k hudebnímu rozvoji jihočeského Písku.

Podobně pracoval v Opavě, kam z rodinných důvodů přesídlil v r. 1946. Stal se profesorem na Vyšší zemědělské škole a brzy se v Opavě uplatňoval jako muzikolog, publicista a propagátor hodnotné hudby. Byl předsedou výkonného výboru Hudební besedy při Matici opavské, zakladatelem a programovým tvůrcem opavských Hudebních střed, odborným poradcem provozovacího výboru Slezského divadla v Opavě. Publikoval v divadelním měsíčníku Přestávka. Věnoval se studiu Beethovenova a Lisztova pobytu v Hradci n. Mor., spolupracoval s ostravským rozhlasem a s hudebním oddělením Slezského ústavu ČSAV.

PhDr. Josef Gebauer

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 16, třída I, hrob 48)  Zobrazit hrob na mapě