Boeck Ernst

* 5. 3. 1857 Vídeň – + 2. 9. 1924 Opava 

Ředitel Slezského zemského ústavu pro choromyslné v Opavě.

Po maturitách na vídeňské reálce v r. 1872 a gymnáziu v r. 1875 absolvoval nejprve filosofii na univerzitě ve Vídni se ziskem doktorátu v r. 1882 a potom v r. 1889 medicínu na univerzitě ve Štýrském Hradci. Po druhé promoci pracoval na štýrskohradecké psychiatrické klinice a také krátce na klinice vídeňské (Wagner-Jauregg). Byl jazykově velmi zdatný, mluvil a psal německy, anglicky i francouzsky. Dne 27. 12. 1895 byl jmenován ředitelem Slezského zemského ústavu pro choromyslné v Opavě a do služby nastoupil 1. 3. 1896.

Do léčebné praxe zaváděl principy, později deklarované jako dynamická psychiatrie. Patřil k velmi erudovaným psychiatrům, ale jako ředitel se spíše zaměřil na zájmy ústavu, jeho organizační a ekonomické potřeby, takže se příliš neprosazoval ve studijní oblasti. Za jeho ředitelování (1895–1921) se opavský ústav rozrostl o další pavilón – psychiatrický chorobinec (1909) a další dva pavilóny pro neklidné pacienty (1913), počet lékařů se rozrostl na sedm se zřízením třech primariátů. Kromě polního hospodářství, chovu dobytka a zeleninového zahradnictví rozvinula v ústavu činnost řada řemeslnických dílen pro pacienty schopné pracovat se snahou o samozásobitelský systém (vlastní jatky, pekařství, obuvnictví, stolařství, oděvní výroby apod.). Počet pacientů se zvýšil z původních 200 na 1100 v době předválečné.

V 1. světové válce řídil dr. Boeck také vojenskou nemocnici, umístěnou v pavilónech ústavu. 1. března 1921 odešel do penze a po třech letech zemřel a je pohřben na opavském městském hřbitově. Boeckovým nástupcem ve funkci ředitele se stal 1. 6. 1921 MUDr. Ignác Tiefenbach (1875–1939), předchozí ředitel psychiatrické léčebny v Jihlavě, který ve vedení Slezského zemského ústavu pro choromyslné v Opavě zůstal až do penze 1. 4. 1938.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 16, třída I, hrob 45)  Zobrazit hrob na mapě


PhDr. Josef Gebauer