Brossmann Johann

* 20. 11. 1870 Litultovice – + 18. 10. 1934 Opava

Lékař, ředitel městské nemocnice v Krnově.

Johann Brossmann se sice narodil v Litultovicích v rodině sedláka Antona Brossmanna (*1831), ale rod pocházel v Oder. Jeho dědeček Josef Brossmann byl oderským měšťanem a majitelem domu. Johannova matka Josefa (*1838), rozená Jahnová, pocházela ze Šumvaldu u Uničova.

Anton Brossmann se v roce 1875 přestěhoval do nedalekých Milostovic. Johann byl prostřední z jeho celkem pěti dětí, které se dožily dospělosti. V roce 1890 odešel studoval medicínu do Vídně. Rodina Antona Brossmanna se v roce 1891 přestěhovala do Opavy, kde si otec pronajal restauraci Na střelnici. Hostinec ale provozoval jen několik let, neboť později se jako vdovec odstěhoval do Kateřinek.

Poté, co absolvoval studium, našel Johann Brossmann uplatnění v zemské nemocnici v Opavě, kam nastoupil jako sekundář. Dne 12. října 1898 se oženil v kostele Panny Marie s Augustou Appelmannovou. Za svědka byl ženichovi kolega, chirurg zemské nemocnice Otto Zinsmeister (hrob Městský hřbitov, skupina 9, arkády, hrob 1). V Opavě žili Brossmannovi ve služebním bytě v areálu zemské nemocnice. Johann Brossmann měl ještě soukromou ordinace ve městě, na Ostrožné č. 2.

Auguste Appelmannová se narodila 7. prosince 1879 v Přerově. Její otec Alois Appelmann (*1835) byl synem sládka pivovaru ve Stekníku na Žatecku. Pracoval jako správce cukrovaru v Přerově a později byl ředitelem cukrovaru v uherském městě Szerencs (leží na severu Maďarska, asi 70 km jižně od Košic). Jeho manželka Augusta Fuhrmannová se narodila také v Uhrách, v maďarském městě Lébeny, 19. září 1855. Alois Appelmann zemřel ve věku 50 let 3. března 1896 na tuberkulózu v Szerencs. Byl převezen do Přerova a zde pochován 6. března 1896.

MUDr. Johann Brossmann, od roku 1907 jako vrchní lékař, pracoval v opavské zemské nemocnici až do roku 1911. Tehdy přijal nabídku na místo primáře v městské nemocnici v Krnově. Do Krnova se rodina dr. Brosmanna stěhovala z Opavy 1. července 1911. Bydleli na tehdejší Albrechtické ulici č. 78, což je nedaleko areálu nemocnice. Ještě v Opavě se narodila dcera Herta (*1907), v Krnově přišli na svět syn Hubert (*1912) a dcera Gerta (*1914). Od roku 1920 žila s rodinou také tchýně Augusta Appelmannová.

Po odchodu do penze na počátku 30. let se manželé Brossmannovi přestěhovali zpět do Opavy. Johann Brossmann zemřel 18. října 1934 ve věku nedožitých 64 let na následky kornatění tepen. O dva dny později byl pochován do rodinné hrobky. Vdova Augusta Brossmannová žila ještě v roce 1938 na Engelsbergově (dnes Mánesova) č. 5.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 15, třída I, hrob 45-46)  Zobrazit hrob na mapě

Hrobka na opavském hřbitově byla pořízena v roce 1925. Byly sem přeneseny ostatky Aloise Appelmanna (1835–1896), který zemřel v městě Szerencs a byl poprvé pochován v Přerově. Dne 5. května 1925 byly jeho ostatky uloženy v Opavě. Jako druhý byl do hrobu pochován MUDr. Johann Brossmann v roce 1934. V září 1939 byl proveden další převoz. V Jihlavě zemřel 20. září 1939 ve věku 63 let Karl Appelmann, což byl bratr Augusty Brossmannové. Narodil se v Přerově v roce 1876 a v Jihlavě pracoval jako sládek v pivovaru.

K dalším pohřbům již nedošlo. V odsunové kartotéce z roku 1946 Auguste Brossmannová nefiguruje, takže je pravděpodobné, že byla odsunuta nebo se odstěhovala do Německa již v létě 1945.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.