Felkl Stefan

* 26. 12. 1867 Banín u Poličky – + po 1946 BDR 

Primář, zástupce ředitele a titulární ředitel Slezského zemského ústavu pro choromyslné v Opavě, předseda slavného opavského fotbalového klubu DSV Opava.

Narodil se v rodině Josefa Felkla, velkostatkáře v Baníně u Poličky, a jeho manželky Cecilie, roz. Faustkové. Na německém gymnáziu maturoval z češtiny, a ačkoliv se hlásil k německé národnosti, plynule mluvil česky. Po skončení studia medicíny a praxe nastoupil 1. 6. 1895 jako sekundář ve Slezském zemském ústavu pro choromyslné v Opavě. Po odchodu ředitele ústavu dr. Hellwiga do Brna byl v listopadu 1895 pověřen funkci prozatímního vedoucího léčebny až do nástupu nového ředitele dr. Boecka, kterého potom zastupoval. V r. 1905 se stal druhým primářem ústavu, v jehož službách setrval i po vzniku ČSR. Po penzionování ředitele dr. Boecka k 1. 3. 1921 se stal jeho nástupcem z národnostních důvodů MUDr. Ignác Tiefenbach. Tímto aktem byl opomenut dosavadní Boeckův zástupce dr. Stefan Felkl. Zemská správní komise pokládala vůči Felklovi za vhodný slušný postup, a proto jej jmenovala titulárním ředitelem ústavu s příslušným oceněním. V pozdější době řídil ženskou stranu a v r. 1927 odešel do důchodu. V r. 1938 byl jako primář reaktivován a své primářské žezlo odevzdal současně s koncem II. světové války ve svých 78 letech. Těšil se stálé dobré tělesné a duševní kondici a měl smysl pro humor. V rámci odsunu občanů německé národnosti odešel do Německa.

Dne 19. 2. 1898 se dr. Felkl oženil s Idou Gabrielou Augustou (* 2. 5. 1874), dcerou inspektora statků Heinricha Nachtweh, a Marie, roz. Dittrichové. Měli spolu syna Helmuta (*4. 11. 1898) a dceru Helgu (* 6. 6. 1900) a bydlili ve služebním bytě ústavu na Olomoucké ul. Ačkoliv sám byl Felkl katolík, jeho žena i děti vyznávaly evangelickou víru.

MUDr. Alfréd Felkl již za dob studií si oblíbil fotbal a zůstal mu věrný jako jeho propagátor. Stal se v r. 1907 spoluzakladatelem Opavského fotbalového spolku (TFV), místopředsedou a významným finančním mecenášem klubu. Působil i jako rozhodčí. Výborem nástupnického slavného fotbalového klubu DSV Opava byl zvolen jeho předsedou. Angažoval se ve společenské prezentaci klubu, organizoval a garantoval kulturní zázemí v souvislosti s oslavami a bankety. Jako obratný diplomat vyřizoval složité a mnohdy i delikátní záležitosti klubu. Až do roku 1938 si nelze činnost DSV Opava představit bez noblesy a nadhledu tohoto zkušeného klubového funkcionáře a korektního fotbalového nadšence.

PhDr. Josef Gebauer