Heiderich Leopold

25. 1. 1755 Plšť (P) – + 20. 12. 1805 Opava 

Lékař, zakladatel první veřejné všeobecné nemocnice v Opavě, opavský městský fyzik - hygienik. 

Byl potomkem lužických kolonistů z obce Plště na Opavsku, která za válek prusko-rakouských připadla Prusku, a dnes je proto v Polsku. Vazbu na Opavu však obec neztratila, jak dokazují příklady rodiny Heiderichů. Tkadlec Jan Heiderich z Plště se v Opavě 7. 1. 1776 oženil s Mariannou, dcerou opavského měšťana Kašpara Meltzera, tkadlec David Heiderich se v r. 1777 oženil v Opavě s Magdalenou, dcerou opavského pekaře Michala Hartmanna. Není proto divu, že se za příbuzenstvem přistěhoval do Opavy i doktor medicíny Leopold Heiderich s manželkou Alžbětou a dětmi Antonínem, Terezou a Renatou.

Stal se v Opavě úspěšným praktickým lékařem a 18. 5. 1795 také městským fyzikem – hygienikem. Postupně dospěl ke značným finančním prostředkům, které mu umožnily koupit v Kateřinkách 30. 5. 1801 dvorec č. p. 7, který však záhy prodal Mořici Lichnovskému, aby v následujícím roce získal tamtéž pole za 6.500 zl.. Tato finanční zajištěnost mu umožnila naplnit životní sen o zřízení veřejné nemocnice, poskytující odborné vyšetření a zdravotní péči všem sociálním vrstvám obyvatelstva. Pro uvedený účel se mu prostřednictvím opavského purkmistra J. J. Schösslera, kterému dělal odborného poradce, podařilo získat r. 1797 v Opavě objekt zrušeného kláštera františkánů-bosáků na Ostrožné ulici. Pro náročnou rekonstrukci kláštera na nemocnici obětoval téměř celý svůj majetek. Již v r. 1800 v rozestavěné nemocnici, nazývané Heiderichovým institutem, poskytl první ošetření, ale adaptace se protáhla až do r. 1805. Klášterní kobky se proměnily v 12 nemocničních sálů a 9 pokojů se 108 postelemi. Heiderich vypracoval statut a provozní řád nemocnice, které byly 22. 11. 1804 schváleny dvorským dekretem v rozsahu 446 §. Před slavnostním otevřením však nemocnici postihla pohroma. V listopadu 1805 byla totiž násilím zabrána pro umístění rakouského polního špitálu a velitelského štábu Kaunitzova pluku. Teprve po odchodu vojsk z Opavy byla vydrancovaná a zničená nemocnice znovu opravena a opavské veřejnosti 12. 9. 1807 slavnostně předána k užívání. Se souhlasem samotného císaře byla na počest svého zakladatele nazvána "Heiderichovým institutem".

Leopold Heiderich se slavnostního otevření nemocnice nedožil. Spolupracoval totiž s majitelem lékárny "Bílý anděl" Danielem Haasem a také u něj bydlil. Oba při zdravotnickém poslání podlehli epidemii břišního tyfu, která řádila mezi nemocnými a raněnými vojáky z bitvy u Slavkova.

PhDr. Josef Gebauer