Hellwig Alfred

* 19. 4. 1861 Brašov (Rumunsko) – + 1. 6. 1927 Brno 

Ředitel Slezského zemského ústavu pro choromyslné v Opavě, ředitel ústavu pro choromyslné v Brně, zemský zdravotní rada pro Slezsko. 

Absolvoval v r. 1883 lékařskou fakultu na universitě v rakouském Štýrském Hradci a praxi získal na vídeňské psychiatrické klinice. V r. 1888 odešel do služeb země Slezska a po zemřelém dr. Josefu Friedrichovi krátce vedl ústav pro choromyslné na zámku v Městě Albrechticích, zřízený Zemským výborem slezským 1. 7. 1873 k výpomoci opavské Heiderichově nemocnici. Po dostavbě nového Slezského zemského ústavu pro choromyslné v Opavě na Olomoucké ulici stal se dr. Alfréd Hellwig 29. 3. 1889 jeho prvním ředitelem. Byl zastáncem myšlenky péče o duševně nemocné v rodinách. Publikačně se zaměřoval na organizaci psychiatrické péče na Moravě a ve Slezsku. Dne 12. 10. 1895 byl jmenován ředitelem psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích, o jejíž modernizaci se později výrazně zasloužil. V listopadu 1895 byl proto uvolněn ze slezských zemských služeb a prozatímním vedením Slezského zemského ústavu pro choromyslné v Opavě byl pověřen sekundář dr. Stefan Felkl.

PhDr. Josef Gebauer