Kolofík Jan

*15. 5. 1846 Vávrovice – + 26. 12. 1904 Opava 

Lékař, předseda Župy českých lékařů ve Slezsku, pokladník a předseda Matice opavské, spoluzakladatel a předseda opavského Sokola.

Narodil se v rodině vávrovického krejčího Jana Kolofíka a jeho ženy Mariany, dcery Vincence Willerta, výběrčího mýta v Komárově. Po absolvování gymnázia v Opavě a čtyřletého lékařsko-chirurgického kurzu v Olomouci si zvolil dráhu praktického lékaře ve svém rodném kraji, nejprve v Litultovicích (1870), po třech letech v Neplachovicích a nakonec od r. 1875 v Kateřinkách. Při své lékařské praxi nezapomněl na svůj prostý původ a stal se postupně vyhledávaným lékařem chudých, lidumilem, poskytujícím často pomoc bez nároku na odměnu.. V širokých kruzích si proto svou popularitou vysloužil přezdívku „stryk Hanys“.

Jan Kolofík se angažoval v Opavě ve spolkovém životě. V Matici opavské byl postupně prvním pokladníkem, členem výboru, hospodářem a starostou. Exponoval se v tělovýchově, stál u zrodu opavského Sokola, kde působil řadu let jako předseda. Působil v opavské Řemeslnické jednotě, pěvecko-hudebním spolku Křížkovský, v akademickém spolku Opava. Byl předsedou Župy českých lékařů ve Slezsku a členem opavského lékařského spolku. V r. 1880 byl delegován za člena deputace k císaři a v r. 1897 podpořil postátnění českého gymnázia v Opavě. Jeho osobnost dnes připomíná Kolofíkovo nábřeží v Opavě.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 15, třída roh.h, hrob 4)  Zobrazit hrob na mapě


PhDr. Josef Gebauer