Kukulinus Otto

* 1. 2. 1901 Široký Brod – + 15. 12. 1960 Opava

Lékař.

Předkové rodu Kukulinus pocházeli z Vítkova. Josef Kukulinus se narodil 19. března 1840 ve Vítkově jako nemanželský syn Klary Kukulinusové. Přes svůj nižší sociální původ se stal učitelem. Vystudoval opavský učitelský ústav a nastoupil na pokusné škole pro chlapce, která byla při tomto ústavu zřízena. Jeho manželkou byla Johanna Zimmermannová, dcera pláteníka z Oder. Manželé Kukulinusovi měli jediného syna, který se narodil 13. listopadu 1872 v Opavě v domě na Dolním náměstí č. 14. Byl pokřtěn jmény Viktor Josef Christian.

Otec chlapce onemocněn tyfem, kterému 5. března 1873 ve věku 32 let podlehl. Krátce po roce 1874 zemřela i Viktorova matka, takže sirotek Viktor byl potom vychován v opavském sirotčinci při špitálu svatých Josefa, Barbory a Vavřince na Almužnické ulici.

Viktor Kukulinus se stal rovněž učitelem. Svou pedagogickou dráhu zahájil na obecné škole v Širokém Brodě na Jesenicku jako podučitel. Zde se také oženil. Dne 30. října 1899 si vzal za manželku Emilii Frankovou (*1881). Poté učil na obecné škole v Heřmanovicích na Bruntálsku a od září 1912 žil se svou rodinou v Opavě. Viktor Kukulinus vyučoval na obecké škole pro chlapce na Komenského ulici.

V manželství Viktora a Emilie Kukulinusových se narodilo pět dětí. Prvorozený Otto se stal lékařem. Předposlední syn Herbert (*1913) padl v roce 1943 v uniformě německé armády na východní frontě. Viktor Kukulinus si po první světové válce pořídil vlastní dům na tehdejší Hoštické ulici č. 8. Zemřel 11. září 1941 ve věku 71 let.

Otto Kukulinus (*1901) vystudoval medicínu na univerzitách ve Vídni a v Praze. Praxi zahájil ve slezské zemské nemocnici v Opavě. Od roku 1928 provozoval soukromou praxi. Také jeho manželka Helena, rozená Fichnová, byla lékařkou. Oba měli ordinace v domě na Hoštické č. 8. Brali se v roce 1928 a měli dvě děti, dceru a syna, kteří se oba stali také lékaři. V roce 1938 vlastnil dr. Otto Kukulinus dům na Ratibořské č. 8. V současnosti dům již nestojí, je zde prostranství náměstí Osvoboditelů. Kromě soukromé praxe byl Kukulinus pokladním lékařem v opavské nemocenské pojišťovně.

Po druhé světové válce byl Kukulinus souzen mimořádným lidovým soudem za své členství v NSDAP a SA. Jeho vztah k nacistickému režimu byl spíše pasivní a v roce 1944 byl z NSDAP vyloučen. Po soudním přelíčení 11. září 1946 byl Kukulinus osvobozen. I když byl německé národnosti, mohl zůstal v Československu, také proto, že jeho manželka byla vždy Češka. V poválečné době pracoval Otto Kukulinus jako lékař okresního ústavu národního zdraví v Opavě. Jako praktický lékař měl ordinaci na dnešním náměstí Slezského odboje č. 3 a ve Velkých Hošticích vedl poradnu pro matky a děti.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 2, třída II, hrob 11)  Zobrazit hrob na mapě

Původně patřil tento i sousední hrob (2/II/11) rodině Fichnově. Jako první sem byl v roce 1897 pochován pekařský mistr Johann Fichna a v pozdějších letech další členové rodiny, včetně rodičů Heleny Fichnové, manželky Otto Kukulinuse.

Okresní lékař MUDr. Otto Kukulinus zemřel 15. prosince 1960 a pohřben byl 19. prosince 1960. Jeho pozůstalá vdova Helena zemřela v květnu 1978.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.