Lavín Václav z Ottenfeldu

* před 1550 Otice u Opavy – + 1602 Praha 

Osobní lékař, vychovatel a průvodce moravského zemského hejtmana Karla st. ze Žerotína, domácí učitel v rodině pánů z Náchoda. 

Za jeho rodiště je považována Opava, avšak jeho šlechtický přídomek spíše naznačuje, že se pravděpodobně narodil v její městské obci Oticích. Medicínu vystudoval na evangelické univerzitě ve Wittenberku a potom nastoupil místo vychovatele, učitele a lékaře v rodině známé bratrské šlechty pánů Smiřických ze Smiřic v Náchodě. Za uvedenou činnost získal 17. 2. 1578 šlechtický erb s predikátem „ z Ottenfeldu“. Bylo to pro něj velké vyznamenání a současně doporučení do další významné šlechtické rodiny, pánů Žerotínů. Stal se osobním lékařem a vychovatelem nejvýznamnějšího z jejích příslušníků, Karla staršího ze Žerotína (1564–1636), který vynikal nad své vrstevníky vzděláním, politickým rozhledem i zásadovými životními postoji a byl rozhodným členem, ba ochráncem Jednoty bratrské na Moravě. Václav Lavín se mu stal průvodcem na jeho cestách za vzděláním po evropských univerzitách.

V r. 1588 se oženil a usadil v Praze, kde potom působil jako praktický lékař. S Karlem st. ze Žerotína zůstal v přátelských stycích až do smrti. Za sebe mu pro lékařskou a vychovatelskou službu doporučil svého příbuzného Matěje Timína, rovněž opavského rodáka. Významně ovlivnil i životní dráhu dalšího Opavana, Amanda A. Polana z Polansdorfu, kterého přiměl na studiích k přestupu z luterské univerzity v Tubinkách na kalvínskou univerzitu v Basileji, a tak mu umožnil kariéru až k postu rektora.

PhDr. Josef Gebauer