Maly Otto

+ 4. 4. 1860 Kadaň – + 12. 2. 1945 Opava

Lékař a sportovní funkcionář.

Otto Maly se narodil v Kadani v rodině školského inspektora Franze Malého a jeho ženy Marie rozené Fochtmannové, původem z Prahy. Otto vystudoval medicínu v Praze, kde také rodiče po otcově odchodu do penze žili.

Otto Maly získal v Opavě od 1. ledna 1893 domovskou příslušnost, neboť tehdy byl definitivně potvrzen na místo lékaře ve zdejší zemské psychiatrické léčebně. Kromě toho provozoval rovněž soukromou lékařskou praxi v domě na Olomoucké č. 2.

Dne 3. února 1894 se Otto Maly v kostele Panny Marie oženil s tehdy osmnáctiletou Melanii, dcerou majitele železářství Ignaze Girscheka (10/I/17). Příbuzenské vazby na rod Girscheků se promítly také ve společném vlastnictví hrobů.

Manželé Otto a Melanie Maly měli dva syny. Starší Otto Franz (*1896) se stal advokátem. V roce 1930 oženil s Erikou, dcerou výrobce ortopedických pomůcek Eugena Weisshuhna. Mladší syn Guido (*1897) byl stejně jako otec lékařem. V roce 1931 se oženil s Charlottou Schönbergerovou. Za druhé světové války se manželství rozpadlo. Guido Maly, v té době lazaretní lékař ve Svídnici, se rozvedl a v roce 1943 opět oženil. Zajímavé je, že jeho první manželka Charlotta se krátce nato provdala za opavského vládního prezidenta Fritze Zippelia, zatímco předchozí Zippeliova manželka Marie se stala druhou manželkou právě Guido Malého.

Otto Maly senior se zajímal o sport, a to i o tehdy nová sportovní odvětví. Opavský bruslařský spolek vznikl již v roce 1868. Kluziště, jedno z největších v celé monarchii, bylo otevřeno v roce 1858. Jedním z předsedů tohoto spolku byl i Otto Maly. Zajímal se rovněž o cyklistiku. I. slezský cyklistický klub vznikl v Opavě v roce 1884. Dne 24. května 1901 se spojil Moravsko-slezským závodním spolkem pro cyklistický sport pod názvem I. slezský spolek velocipedistů. Otto Maly byl posledním předsedou starého a prvním předsedou nově vzniklého cyklistického spolku. V roce 1909 se spolek sloučil s opavským fotbalovým spolkem. Otto Maly byl také nadšeným podporovatelem tenisu a podílel se na organizování tenisových mistrovství v Opavě. Syn Guido dokonce v roce 1914 jako šestnáctiletý vyhrál v Opavě tenisové mistrovství seniorů. Rodina Malých byla sportovně založená, syn Otto junior se angažoval v opavském hokeji. Když byl v roce 1925 ustaven Německý bruslařský svaz v ČSR, stal se jeho prvním předsedou právě advokát Otto Maly.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 13, třída I, hrob 27)  Zobrazit hrob na mapě

Hrobové místo (13/I/26) bylo pořízeno v roce 1941 pro rodinu Otto Malého. Zřejmě v důsledku válečných událostí v roce 1945 nebyl Otto Maly pochován sem, ale do sousedního hrobu (13/I/27), který od roku 1913 patřil rodině Girschek – Maly. V roce 1913 sem byla pochována Melanie Girscheková a exhumované ostatky jejího muže Ignaze Girscheka (+1886), což byli rodiče manželky Otty Malého jménem Melanie.

Potomci rodin obou synů, Otto juniora a Guida Malého, dnes žijí v Německu.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.