Materna Alois

8. 8. 1876 Mixnitz (A) – + 3. 8. 1865 Augsburg (D) 

Lékař, zakladatel prosektury ve Slezské zemské nemocnici v Opavě, profesor Karlovy univerzity v Praze. 

Medicínu vystudoval na univerzitě v rakouském Štýrském Hradci, kde také v r. 1910 habilitoval pro patologickou anatomii. Zásadním mezníkem v jeho životě byl následující rok 1911. Tehdy se oženil s rozvedenou Kamilou Zerhovou, majitelkou vily v Opavě na Kylešovském kopci (Rooseveltova č. 38) a usídlil se v Opavě. 6. 10 1913 se jim narodil jediný potomek, syn Gerhard. Se sestrou Maternovy manželky Alžbětou Zerhovou se v r. 1921 oženil ředitel Slezského zemského muzea v Opavě Edmund Wilhelm Braun. Zmíněnou vilu již příbuzní Maternovi a Braunovi rozdělili a zabydlili. Alois Materna ve Slezské zemské nemocnici ihned po příchodu do Opavy v r. 1911 založil prosekturu a vedl ji až do 2. světové války. Byl vynikajícím odborníkem ve svém oboru, a proto se od r. 1933 stal externím profesorem Karlovy univerzity v Praze. Je autorem řady vědeckých publikací.

PhDr. Josef Gebauer