Pendl Fritz

* 18. 2. 1870 Voitsberg (A) – + 7. 7. 1952 Štýrský Hradec (A) 

Zakladatel a ředitel soukromého sanatoria v Opavě, člen Společnosti lékařů-chirurgů Lékař, primář chirurgického oddělení a ředitel Slezské zemské nemocnice v Opavě, ve Vídni, předseda prvního vědeckého spolku lékařů v Opavě, spoluzakladatel opavských novin Deutsche Post

Středoškolská i vysokoškolská studia absolvoval ve Štýrském Hradci, kde také byl 19. 8. 1893 promován doktorem medicíny. Lékařskou praxi získal v několika rakouských ústavech, jakými byly např. patologický ústav ve Štýrském Hradci, všeobecná poliklinika ve Vídni či dětský nemocniční ústav v Leopoldstadtu, kde se svým talentem v oboru chirurgie se prosadil na místo vedoucího chirurga. Po tragické smrti MUDr. Otto Zinsmeistera na následky otravy, získané při operačním zákroku, se Pendl stal v říjnu 1902 jeho nástupcem – primářem chirurgického oddělení Slezské zemské nemocnice. Po penzionování prvního primáře a ředitele nemocnice MUDr. Arnošta Freisslera byl Pendl jmenován k 1. 1. 1905 do čela ústavu a na tomto místě setrval až do 1. 2. 1626 a potom ještě za 2. světové války v l. 1938–1945. Za jeho vedení bylo v r. 1919 otevřeno v rámci chirurgie nové porodní a kojenecké oddělení, v r. 1920 zahájilo v prostorách infekčního pavilónu provoz tuberkulózní oddělení, nově začalo fungovat také oddělení rentgenologické, v r. 1924 byl v operačním pavilónu zřízen aseptický sál, lůžková kapacita se zdvojnásobila.

MUDr. Fritz Pendl se nevěnoval jenom Slezské zemské nemocnici, ale v l. 1911–1913 nechal dle projektu arch. Kellera ze Štýrského Hradce stavební firmou Julia Lundwalla postavit soukromé sanatorium se 40 lůžky, 2 operačními sály a nejmodernějším vybavením (od r. 1947 funguje jako opavská porodnice). Na Goethově (dnes Horově) náměstí (č. 7) si nechal v l. 1910 – 1911 opět stavitelem Lundwallem postavit obytnou vilu se soukromou ordinací.

Pod Pendlovým vedením pokračovalo vědecké sna žení prvního spolku opavských lékařů, z něhož se v r. 1920 vyvinulo Sdružení československých lékařů v Opavě, věnující pozornost odborným otázkám i stavovským zájmům svých členů. Pendl také vykonával funkci zástupce předsedy organizace chirurgů jihovýchodního Německa ve Vratislavi. Stal se spoluzakladatelem opavských novin „Deutsche Post“(1919). V r. 1952 byl jmenován čestným členem sudetoněmeckého Landsmannschaftu.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 15, třída roh.h, hrob 6)  Zobrazit hrob na mapě


PhDr. Josef Gebauer