Rokyta Fabián

* 1. 1. 1810 Pustějov – + 29. 5. 1868 Opava 

Lékař, ředitel Heiderichova institutu v Opavě. 

Narodil se v rodině rolníka Fabiána Rokyty a jeho manželky Anny, rozené Knoppové. Heiderichův institut, 1. veřejná nemocnice v Opavě, když Rokyta v r. 1848 převzal jeho vedení, se nacházel v neutěšeném stavu. Nedostávalo se základních zdravotnických potřeb, prádla, lékařských nástrojů. Rovněž kritický byl nedostatek míst pro nemocné, kteří se mnohdy ukládali na zem. Účinnost léčby se tím snižovala, v nemocnici řádily infekční nemoci včetně břišního tyfu, jemuž např. v r. 1848 podlehl sám ředitel ústavu dr. Alois Vlasák spolu se dvěma dalšími pomocnými lékaři. Opavský magistrát ani slezské místodržitelství jako správci nebyli schopni omezit narůstání kritické situace. Pozvolný obrat k lepšímu nastal teprve po zařazení tohoto zdravotního zařízení pod dohled Slezského zemského výboru v roce 1862. Po dobu 20 let se Rokyta zasazoval o odstranění nejkřiklavějších nedostatků. Jako lékař platil za vzdělaného odborníka, těšícího se široké oblibě veřejnosti. Udržoval jako český lékař kontakty s opavskými českými vlastenci. 

Tělem i duší byl oddán svému povolání, a proto teprve v 41 letech založil rodinu, když se 27. 11. 1851 oženil s Ludmilou Keilovou (* 1831), pocházející z významné opavské podnikatelské rodiny obchodníka Vincence Keila. Měli spolu 5 dětí, Alberta, Jindřicha, Maxmiliána, Ludmilu a Karolinu, z nichž dvě byly nevyléčitelně nemocné. Bydlili v domě na Zwingergasse (dnes Olbrichova) č. 17. Lékař Rokyta zemřel po dlouhé nemoci a nezanechal po sobě žádný majetek. Vdově s 5 nezaopatřenými dětmi musel proto slezský zemský sněm přiřknout sociální příspěvek 50 zlatých na každé dítě ročně.

PhDr. Josef Gebauer