Timín Matyáš z Ottenfeldu

* kolem 1560 Opava – + po 1624 

Osobní lékař pánů Karla st. ze Žerotína a Petra Voka z Rožmberka, hofmistr Jana Diviše ze Žerotína, přítel Jana Ámose Komenského. 

Narodil se v Opavě a na doporučení svého příbuzného MUDr. Václava Lavína z Ottenfeldu vystudoval na basilejské univerzitě medicínu. Jeho spolužákem na této univerzitě byl další rodák z Opavy, Amand Polan z Polansdorfu. Zmíněný dr. Lavín uvedl Matěje Timína do rodiny Žerotínů, která pak financovala jeho studia i zahraniční studijní cesty a také jej zaměstnávala. Zastával funkci hofmistra Jana Diviše ze Žerotína, mladšího bratra Karla st. ze Žerotína. Na doporučení Lavínovo se po dosažení doktorátu medicíny stal jeho nástupcem - osobním lékařem Karla st. ze Žerotína. Později na přímluvu tohoto vlivného moravského šlechtice obdržel šlechtický predikát "z Ottenfeldu", čímž se stvrdilo jeho příbuzenství s dr. Václavem Lavínem. Žerotín také v r. 1606 zajistil Timínovi lékařskou službu u horlivého stoupence Jednoty bratrské Petra Voka z Rožmberka.

Po tragické Bílé hoře spolu s dalšími českými bratry pobýval Timín pod ochranou Karla st. ze Žerotína na jeho panství v Brandýse nad Orlicí. Tam také byl 3. září 1624 svatebním svědkem Janu Ámosi Komenskému při jeho druhém sňatku s Marií Dorotou, dcerou seniora Jednoty bratrské Jana Cyrila. Potom mizí stopy po jeho dalších životních osudech, zřejmě odešel jako exulant spolu s ostatními do zahraničí.

PhDr. Josef Gebauer