Urbánek Jindřich

* 6. 7. 1884 Otice – + 13. 8. 1964 Valašské Meziříčí 

Ředitel Slezské zemské nemocnice, 1. ředitel odborné školy pro ošetřovatelky v Opavě, zakladatel sdružení "Mladá generace" v Opavě, docent interního lékařství na Karlově univerzitě. 

Narodil se a vyrůstal ve skromných poměrech chudé rodiny Tomáše Urbánka a jeho manželky Anny, roz. Kučové v Oticích u Opavy. Po absolvování českého gymnázia v Opavě v r. 1905 nastoupil studium medicíny na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, které úspěšně zakončil promocí 13. 6. 1911. Lékařskou praxi získal na pražských klinikách pod vedením profesorů Thomayera a Švehly. Od r. 1915 působil v Opavě jako praktický lékař a angažoval se i mimo svůj obor v Zemské správní komisi pro Slezsko. V r. 1918 nastoupil místo lékaře ve Slezské zemské nemocnici a od května 1920 se ujal jako primář vedení interního oddělení. Po odchodu MUDr. Bedřicha Pendla se stal 3. 5. 1926 prvním českým ředitelem Slezské zemské nemocnice, ale již 1. 1. 1931 přešel na místo vedoucího zdravotní služby, později Závodní nemocnice Vítkovických železáren v Ostravě. Po skončení 2. světové války působil v l. 1945–1948 jako docent interního lékařství na Karlově univerzitě v Praze, později také jako lékař ČSAV v Praze.

V Opavě se Urbánek zapsal také jako pedagog. Bouřlivý rozvoj Slezské zemské nemocnice vyžadoval rostoucí potřebu školeného ošetřovatelského perzonálu. Jelikož nebylo potřebných finančních prostředků a podpory zemských úřadů, založil odbornou školu pro ošetřovatelky v Opavě ve spolupráci s Kongregací milosrdných sester III. řádu sv. Františka. Výuka na této škole byla zahájena v r. 1925 a jejím prvním ředitelem se stal MUDr. Urbánek. Pro školské zázemí byla v l. 1928–30 vybudována v bezprostřední blízkosti nemocnice nová budova (dnešní objekt kláštera).

PhDr. Josef Gebauer