Zinsmeister Otto

4. 4. 1860 Ustroň (PL) – + 26. 6. 1902 Opava 

Člen c. k. společnosti lékařů ve Vídni a Slezské zemské zdravotní rady, 1. přednosta chirurgického oddělení Slezské zemské nemocnice v Opavě, oběť operační infekce. 

Pocházel z těšínského Slezska a jeho rodným městem byla Ustroň, ležící dnes v Polsku. Po absolvování gymnázia v Těšíně vystudoval lékařství na univerzitě ve Vídni, kde byl také 28. 6. 1884 promován doktorem všeobecného lékařství. Do roku 1890 praktikoval na několika vídeňských klinikách, na 1. chirurgické klinice prof. E. Alberta (do r. 1887), na chirurgicko-gynekologickém oddělení prof. Salzera (1887–1889) a na klinice prof. Chrobaka (1889–1890). Po získání uvedené praxe nastoupil 4. 6. 1890 do Heiderichovy nemocnice v Opavě jako sekundář I. třídy s širokými znalostmi a plně rozvinutými vlohami v oboru chirurgie. Po šesti letech byl v této veřejné opavské nemocnici povýšen do postavení druhého primáře. Po zahájení provozu v nově postavené Slezské zemské nemocnici v r. 1900 se stal přednostou jejího chirurgického oddělení. Neomezil se však jen na uvedené místo, ale působil také v zemských službách jako řádný člen Slezské zemské zdravotní rady a již předtím v r. 1889 byl přijat za člena c. k. společnosti lékařů ve Vídni. 

Předčasná smrt však ukončila nadějnou kariéru tohoto lékaře. Již v r. 1900 utrpěl při výkonu svého povolání otravu, z níž se mu podařilo vyléčit. Když však byl po jedné z provedených operací infikován při malém poranění znovu, bojovali lékaři o záchranu jeho života tentokrát marně. Zemřel na následky otravy v nejproduktivnějším věku. Výrazem ocenění jeho odborných zásluh v opavské nemocnici se stal v areálu nemocničního parku pomník, pořízený ze zemských prostředků, a jeho bronzové poprsí umístěné v pantheonu městského hřbitova v Opavě.

PhDr. Josef Gebauer 

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 9, třída arkády, hrob 1)  Zobrazit hrob na mapě