Assmann Richard Ludwig Adam

* 27. 11. 1887 Opava – + 1. 6. 1965 Fürstenhagen (D)

Malíř, grafik, zdobitel (dekoratér). 

Pocházel z malířské rodiny. Jeho otec Pavel Assmann (+ 1904), syn malíře a zdobitele Julia Assmanna ze Svídnice a jeho manželky Friederiky, roz. Freudigerové, se oženil s Marií, s dcerou Rudolfa Schmidta, hajného v kladském Landeku, a Anny, roz. Wehseové. Spolu s bratrem Konrádem Assmannem (1862 – 1929), také malířem, přišli do Opavy a zřídili si zde společný „Kirchenateliér“. Oba tvořili v pozdně nazarénském stylu především církevní obrazy a fresky. V Opavě v domě na Pekařské ul. č. 7 se do rodiny Pavla Assmanna narodil 27. 11. 1887 syn Richard Ludwig Adam Assmann. Ten v Opavě vystudoval reálku a v otcově ateliéru se vyučil malířem a pracoval jako dekoratér. Teprve po otcově smrti v r. 1904 studoval nejprve 4 roky na vídeňské akademii a potom 2 roky v Mnichově, kde se především věnoval reklamnímu umění. Po studiích působil ve Vídni, kde se hlavně zabýval ilustrováním časopisů, učebních pomůcek, pohlednic, návrhy na plakáty a reklamou. Ve Vídni se i 4. 2. 1913 oženil s Marií Metzgerovou (1889–1939). Za války působil jako frontový malíř – vytvořil asi 100 kreseb a obrazů s válečnou tématikou.

Po skončení války se trvale usadil v Opavě. Ilustroval knihy „Život zvířat“ od Brehma a „Romantische Garten“ od Bruna Hanse Wittetse, dodával ilustrace pro Wiener Bilder, spolupracoval s novinami v Lipsku a Krnově, maloval pohlednice a obrázky pro učebnice, soubor kalendářů vydávaných opavským tiskařem Drechslerem, byl autorem mnoha plakátů a diplomů. Pro farní kostel v Bruntále namaloval 4 obrazy. Jestliže se jeho kresby vyznačují svižností a vtipem, jsou jeho olejomalby provedeny v duchu strohého naturalizmu. Své dílo vystavoval v Opavě (1918, 1920, 1942), Krnově (1937) a Bamberku (1960). Některé z jeho kreseb jsou uloženy v uměleckohistorických sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě, jiné ve Vídni a Bamberku, ale většina v soukromém opavském majetku.

PhDr. Josef Gebauer