Beyer Antonín Ernst

* 11. 6. 1704 Opava – 10. 4. 1773 Opava 

Malíř oltářních obrazů. 

Narodil se v rodině opavských předměšťanů Ondřeje Beyera a jeho manželky Barbary. Po svém otci obdržel jméno Ondřej (Andreas), ale během své pozdější umělecké dráhy jej změnil na Ernst. Malířství se vyučil v rodném městě Opavě, kde za jeho uměleckého zrání působilo více malířských dílen (Günther, Handke, Rotter, Kadringer a další). V umění tohoto řemesla se zdokonalil na svém tovaryšském vandru, při kterém se také oženil s Veronikou a s ní se vrátil do rodného města, kde se jim v r. 1730 narodil syn a o dva roky později také dcera. Obě děti mu záhy zemřely. Dne 10. 5. 1731 byl přijat jako malířský mistr za opavského měšťana bez domu. V těchto letech se velmi obtížně prosazoval proti zavedeným malířským dílnám v Opavě, a proto přijímal jakékoliv malířské práce. Dochovaly se záznamy, že v r. 1738 maloval číslice letopočtů na pamětní tabuli popravčího lešení, ale postupně se prosazoval krásným barokním stylem v malování oltářních obrazů. V té době mu zemřela manželka a 22. 1. 1742 se oženil podruhé a výhodně, s Anežkou Evou, dcerou bývalého opavského purkmistra Bedřicha Piskurka. Tento sňatek jej finančně pozvedl, a proto mohl v r. 1745 koupit měšťanský šenkovní dům v Židovské ulici (dnes Na valech). Stal se váženým a vyhledávaným uměleckým malířem a zároveň městským konšelem i přísedícím městského soudu. Dne 13. 9. 1760 zemřela mu i jeho druhá manželka Anežka. Naplněn smutkem z této ztráty a ze zničeného díla při požáru města (1758) odešel z Opavy za uměleckou činností na brantické panství, kde se seznámil a oženil potřetí s dcerou hospodářského správce dominia, s mladou vdovou Marií Josefou Rotterovou (* 1733). Zemřel v Opavě 10. 4. 1773 a byl pohřben v kryptě kostela P. Marie. Jeho třetí žena se potom provdala za malířského tovaryše, pracujícího v dílně jejího zemřelého manžela, Josefa Luxe.

Rozsáhlé malířské dílo A. E. Beyer realizoval v regionu Moravy a Horního Slezska. Mnohé z jeho obrazů bylo zničeno při požárech a za válečných událostí, ale dovídáme se o nich z archiválií. Maloval gratis oltářní obraz „Nanebevzetí Panny Marie“ pro farní kostel v Opavě. Podobné obrazy namaloval pro farní kostely v Těšíně a Hrabyni u Opavy, klášterní kostel cisterciáků v Jemielnici na Opolsku (P) a jinde. Úzce spolupracoval ve své tvorbě s opavským sochařem a architektem Janem Jiřím Lehnerem, ale také s významným freskařem Josefem Matyášem Lasslerem. V jeho dílně pracoval význačný opavský a brněnský malíř Ferdinand Licht.

PhDr. Josef Gebauer