Bochenek Jan

* 2. 5. 1831 Hlučín – + 3. 12. 1909 Berlín 

Malíř, autor církevních obrazů pro kostely na Hlučínsku. 

Narodil se jako třetí dítě z osmi v rodině stolaře Andrease Bochenka v domě č. 7 na hlučínském náměstí. Na svůj talent upozornil již v obecné škole, a proto se tehdejší školní inspektor , katolický děkan Richter, snažil prosadit nadaného chlapce na studia. Jeho otec však nedisponoval dostatečnými prostředky, a proto se Jan u něj vyučil stolařem. Nicméně ani tehdy se Jan Bochenek nevzdal své záliby a s ušetřeným 120 tolary se vydal v r. 1849 do Berlína studovat na tamní Umělecké akademii. V průběhu studia získal několik cen a stipendium a v r. 1857 dokonce velkou státní cenu za první místo ve výtvarné soutěži absolventů berlínské akademie, dotovanou částkou 1500 tolarů, která mu umožnila tříletý studijní pobyt v Itálii. Tam se také seznámil se svou budoucí chotí Agnes von Rolland, se kterou se v Berlíně oženil a v pruské metropoli prožil s ní následně celý život. V Itálii se také seznámil se skupinou německých nazarénistů F. Overbeckem, J. J. Schnorem a polským malířem J. Malenským. Od té doby se stal Bochenek jedním z posledních úspěšných vyznavačů nazarénského směru. V posledních 14 letech svého života každoročně cestoval do Štěpánkovic a Sudic, kde se dobře znal s farářem Ernstem Jureczkou a odkud podnikal výlety do okolí a k přátelům.

Jeho rozsáhlé malířské dílo obohatilo mnohé hornoslezské, především však hlučínské farní kostely a zámecké kaple. Nacházíme je v kostelích v Bohuslavicích, Dolním Benešově, Hlučíně, Kobeřicích, Sudicích, Štěpánkovicích, ale také v hornoslezských Chvalíkovicích, Křanovicích, Ratiboři, Rybniku, Tarnovicích a Třebnici. V Berlíně se zabýval studiem formálních zákonů tvorby, přednášel v různých spolcích, psal teoretické spisy. Zabýval se vlivem antiky na renesanci a problematikou proporcí lidského těla, tzv. zlatého řezu a s ním spojeným pentagramem, pěticípou hvězdou. Výsledky svých výzkumů publikoval ve dvou knihách: „Pravidla všech lidských a zvířecích postav“ (1885) a „Zákon tvaru krásy“ (1903). Bochenek byl čestným členem Římské umělecké společnosti.

PhDr. Josef Gebauer