Čech Vilém

* 29. 9. 1910 Jaktař – + 17. 7. 1970 Opava

Malíř a scénograf.

Jeho otec Robert Čech pocházel z rodiny zahradníka Václava Čecha z Dolních Životic. Robert se narodil 13. ledna 1880 v Dolních Životicích č. 32. Pravděpodobně během své vojenské služby v Hranicích na Moravě se seznámil s Julií Vágnerovou ze Slavíče u Hranic. Julie se narodila v rodině sedláka Jana Vágnera 24. května 1878. Sňatek s Robertem Čechem uzavřela ve farním kostele v Drahotuších 6. července 1908.

Manželé Čechovi bydleli v Jaktaři na Říšské ulici (dnes Krnovská) č. 81. Měli tři syny, Václava (*1909), Viléma (*1910) a Roberta (*1913). Otec Robert Čech pracoval jako ošetřovatel v zemském ústavu choromyslných (český název tehdy zněl „ústav pro choroby čivní“). V roce 1921 již měli Čechovi v ústavu k dispozici služební byt. V únoru 1921 také celá rodina vystoupila z římskokatolické církve. V letech před vypuknutím druhé světové války pak bydleli Čechovi na Nádražním okruhu č. 11. Robert Čech zemřel 10. srpna 1949, jeho manželka Julie 26. července 1942.

Rodina Roberta Čecha se při sčítání lidu vždy hlásila k české národnosti. Všichni tři synové Roberta Čecha vystudovali v Opavě střední školu. Václav a Robert maturovali na českém gymnáziu, zatímco Vilém vystudoval Masarykovu státní vyšší hospodářskou školu. Po maturitě, kterou složil 19. června 1930, odešel do Prahy na akademii výtvarných umění, kterou absolvoval v letech 1933 až 1939. Byl žákem profesora Vratislava Nechleby, známého portrétisty. V roce 1937 vyjel Vilém Čech na studijní pobyt do Paříže.

Po druhé světové válce patřil Čech k čelným představitelům opavského divadelnictví. V letech 1946–1948 byl vedoucím scénické výpravy Slezského divadla v Opavě. Pro divadlo vytvořil scénické a kostýmové návrhy pro 12 představení. V letech 1949 až 1955 působil jako výtvarník v opavském loutkovém divadle. Věnoval se také výuce. Od roku 1960 byl po tři sezóny lektorem hudebních kurzů. V letech 1962–1964 vyučoval na Lidové škole umění v Bruntále a od roku 1964 až do své smrti působil jako pedagog na Lidové škole umění v Opavě.

Čech se ve své tvorbě věnoval krajinomalbě, portrétům, zátiším a národopisným tématům. V poválečných letech byl členem Sdružení umělců slezských, které bylo založeno v roce 1946.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 18, roh, hrob 3)  Zobrazit hrob na mapě

V hrobce jsou uloženy ostatky rodičů Viléma Čecha, dále také jeho bratři Robert (+1970) a Václav (+1981), jakož i Vilémovy manželky Štěpánky (1911–1962). Hrobka je v majetku rodiny, která žije v Opavě.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.