Ernst Nowak

* 7.1.1851 Opava – + 30.5.1919 Vídeň

Portrétista, malíř oltářních obrazů, člen spolku Wiener Künstlerhaus

Narodil se v domě č. 268 na Ostrožné ulici (dnes č. 23) jako šestý v pořadí z celkem osm dětí Franze a Karoliny Nowakových a byl pokřtěn jmény Ernst Wenzel. Jeho otec Franz Nowak byl brusičem skla a rytcem. Pocházel z Čech. Narodil se 23. července 1811 ve vesnici Dobrovís, která leží několik kilometrů západně od Prahy. Dne 4. února 1839 si v kostele v Heřmanicích u Oder vzal za manželku Karolinu Jahnovou. Nevěsta měla 22 let a byla dcerou zdejšího učitele.

V letech 1871 až 1881 studoval Ersnt Nowak na akademii ve Vídni. Jeho učiteli byli malíř Carl Wurzinger (1817–1883), portrétista August Eisenmenger (1830–1907) a malíř fresek a oltářů Karl Mayer (1810–1876).

Po skončení studia podnikl studijní cestu po Itálii a Bavorsku. Trvale žil pak až do své smrti ve Vídni. V roce 1888 se stal členem spolku Wiener Künstlerhaus. Na tehdy uspořádané jubilejní výstavě ve Vídni byl zastoupen dvěma obrazy s názvy „Nedělní povyražení“ a „V křížové palbě“. Pravidelně podílel svými díly na každoročních výstavách spolku, a to nejen ve Vídni, ale i v Praze, Berlíně, Mnichově, Petrohradě a rovněž v Opavě.

Oblíbeným tématem obrazů Ernsta Nowaka byly výjevy z měšťanského prostředí (Pletoucí dáma u okna s kanárkem). Naturalistické žánrové výjevy měly často sociální podtext. Maloval často duchovní (Čtoucí kardinál) a příslušníky řeholních řádů (Spokojený mnich). Výjevy ze života v klášteře zachycují mnichy při běžné každodenní činnosti a práci.

Jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách mnoha muzeí a galerií. Slezské zemské muzeum v Opavě vlastní jeden Nowakův obraz, na němž malíř zachytil pohled na gotický kostel Maria am Gestande ve Vídni. Známá vídeňská aukční síň Dorotheum nabízí Nowakovy obrazy i v současnosti.

Nowak byl také autorem několika oltářních obrazů pro kostely ve Vídni i mimo hlavní město monarchie. Ve Votivním kostele Božského Spasitele ve Vídni se nachází Nowakův dvoudílný oltářní obraz s výjevem Zvěstování Panny Marie. Další jeho oltářní obrazy lze najít například v Garstenu v Horních Rakousích nebo v městečku Göpfritz an der Wild v Dolních Rakousích.

Ernst Nowak zemřel 30. května 1919. Jeho hrob můžeme najít na vídeňském Centrálním hřbitově.

Zdeněk Kravar