Günther Ignác

* 8. 7. 1727 Opava – + 6. 7. 1807 Opava 

Malíř, představitel rokokové malby na Opavsku, majitel malířské dílny v Opavě. 

Byl synem opavského malíře Kašpara Rudolfa Günthera (+ 1755). Malířství se vyučil v Opavě, kam se znovu po tovaryšském vandru vrátil a působil v otcově dílně. Ačkoliv se mu nedostalo systematického malířského školení a určité nedostatky ve zvládnutí anatomie a kompozice provázely jeho tvorbu po větší část aktivního výtvarného působení, byl jedním z nejoblíbenějších autorů své doby. Po smrti otcově koupil v r. 1756 dům v Solné ulici za 700 slezských tolarů a téhož roku uzavřel svůj první sňatek s Johanou Kucnerovou, dcerou opavského stavitele, a zároveň byl jako majitel městského domu a malířský mistr přijat za opavského měšťana. V roce 1775 se oženil podruhé, tentokrát s Marií Antonií Fingerovou, dcerou olomouckého měšťana. Po období jeho nejplodnější činnosti přišla v souvislosti s josefínským rušením klášterů éra stagnace, markantního snížení zakázek. Günther se ocitl ve finančních potížích, přihlásil se i věk. Umřel 6. 7. 1807 v Opavě.

Jeho tvůrčí období lze rozčlenit na tři etapy: první lze vymezit 50. a 60. léty 18. století, kdy působil převážně v dílně svého otce, šlo o začátky tvorby s prvními zakázkami, bez výraznějších uměleckých nároků. Vrcholem Güntherovy činnosti byly 70. léta 18. století, kdy byl nejfrekventovanějším malířem v Opavě. Tehdy vznikly proslulé křížové cesty, dominovala rokoková líbeznost a ladnost, vyzrálý a pestrý kolorit charakteristického luminismu. Často maloval dětské postavy ve shodě s tehdy oblíbenými pašijovými cykly. Poslední období – 80. léta 18. století provázela malíře určitá ochablost, zvýrazňovaly se kompoziční a kresebné nedostatky nepochybně související s nastupujícím stářím a konzervativním postojem k rodícímu se novému výtvarnému směru – klasicizujícímu malířskému vidění. Jeho obrazy převážně s církevní, ale nezanedbatelnou měrou i světskou tématikou byly umístěny v mnoha kostelech v Opavě, Odrách, Místku, Krnově, na Vítkovsku, Opavsku, Těšínsku, i v dnešním Polsku. Je známo více než 110 dochovaných děl tohoto zajímavého malíře. 

PhDr. Josef Gebauer