Krommer Helmut Hermann

* 17. 9. 1891 Opava – + 6. 6. 1973 Boston (USA) 

Malíř, grafik. 

Narodil se v prostředí významné purkmistrovské rodiny Kudlichů v Opavě v jejich rodinné vile na Rybníčku 33. Jeho otec dr. Hermann Krommer, opavský advokát a radní, byl synem Josefa Krommera, majitele mlýna v Horním Benešově, a jeho manželky Thersie, roz. Kudlichové. Matkou mu byla Aloisie, dcera Ferdinanda Kottersche a jeho manželky Marie, roz. Malé. První malířské poznatky získal studiem u opavského malíře Adolfa Zdrazily. Potom odešel studovat dějiny umění a práva do Prahy, odkud po roce přešel na akademii výtvarných umění do Vídně k prof. R. Bacherovi a R. Jettmarovi. V uvedeném studiu pak pokračoval v Karlsruhe u prof. F. Fehra a W. Conze a na akademii v Berlíně u prof. Meida. V německé metropoli pak působil krátký čas jako ilustrátor a žurnalista. Za čs. státní stipendium v r. 1924 uskutečnil studijní cestu do Řecka a Itálie. Potom ještě v r. 1928 navštívil Paříž a od r. 1933 žil v Praze. Německá okupace velmi radikálně zasáhla do jeho života. Odmítl totiž se rozvést s manželkou židovského původu, octl se na černé listině gestapa, ale unikl do Anglie, kde žil až do r. 1951. Nakonec se odstěhoval za svou dcerou do USA.

Vynikl především v grafice. Vytvořil soubory grafických pohledů na Paříž (1928), Ostravu (1929), Berlín ((1930), Rigu (1932), Opavu (1933), Brno (1934), Vítkovické železárny (1935), Lány, Sezimovo Ústí (1937) a několik cyklů s pražskými motivy (Pražské kostely, Pražský vysokoškolský cyklus). Cykly mají nejen hodnotu výtvarnou, ale také dokumentární. Vedle krajinomalby, které i portrétoval (T. G. Masaryk, E. Beneš). Své dílo Krommer vystavoval ve Slezském zemském muzeu v l. 1918, 1921 a 1937, v Bruntále (1936), Berlíně (1933) a Bamberku (1960).

PhDr. Josef Gebauer