Lassler Josef Matyáš

*1699 Schwarz u Innsbrucku (A) – + 15. 8. 1777 Opava 

Nejvýznamnější freskař a malíř závěsných obrazů v Horním Slezsku a na severovýchodě Moravy.

Patrně se vyučil malířskému umění u malíře Josefa Wadmana, ale v jeho pozdější tvorbě je zřejmý i vliv školy Damiana Asama. Krátce po příchodu do Opavy se 9. 2. 1733 oženil s Marií Alžbětou (* 1715), dcerou opavského konšela Jiřího Františka Schwammela. Následujícího roku byl přijat za opavského měšťana bez domu. Bydlel v nájmu a s manželkou měl celkem 9 dětí, 5 synů a 4 dcery. V Opavě spolupracoval se řadou umělců. Mezi jeho nejdůvěrnější přátele patřili sochař Jiří Lehner (cca 1700 – 1776) a malíř Ant. Arnošt Beyer (1704 – 1773), kteří mu svědčili při všech jeho důležitých smluvních jednáních. Teprve v r. 1755 koupil měšťanský šenkovní dům v Židovské ulici (dnes Na valech). Z nového bydliště se však dlouho netěšil, neboť o tři roky později při velkém požáru Opavy mu vyhořelo. Pusté požářiště svého domu poskytl 1. 8. 1765 městu výměnou za požářiště šenkovního domu na Ostrožné ulici, propadlého pro dluhy městu. Zavázal se dům č. 43 (č.p. 262) do 3 let opravit, což také splnil a pak tam se svou rodinou bydlel až do smrti. (Za zmínku stojí, že o 100 let později se v tomto domě narodil básník Petr Bezruč). Umělcovo strádání však nemělo konce. V r. 1770 zemřel jeho 27let syn Kristián, který s ním pracoval. O 6 let později zemřela jeho svobodná dcera Jana a tato událost jej natolik podlomila, že se již nevzpamatoval a krátce potom zemřel.

Z jeho rozsáhlého díla si připomeňme alespoň výmalbu kostela sv. Trojice v Opavici, kostela sv. Trojice v Bohuslavicích u Dol. Benešova, farního kostela v Tvorkově na Ratibořsku (P), letního refektáře a knihovny minoritského kláštera v Opavě a zimního refektáře dominikánského kláštera v Opavě. Ve svém díle vycházel z italského iluzionismu, zejména z díla Pozzova a dalších italských vzorů. Vstřebával však také místní vlivy, projevující se především zvýšenou epičností, sklonem k žánrovému podání, výběrem lidových typů. Lassler byl nejlepším freskařem usazeným v 18. stol. ve Slezsku.

PhDr. Josef Gebauer