Lux Josef

* 26. 8. 1743 Makolno – +16. 8. 1797 Opava 

Malíř. 

Do Opavy přišel jako pruský emigrant a pracoval v malířském ateliéru Antonína Ernsta Beyera jako tovaryš. Ačkoliv není známo, kde se mu dostalo základního malířského školení, je zřejmé, že byl značně ovlivněn Beyerovou tvorbou. Po smrti svého mistra se oženil 18. 10. 1773 v Opavě s jeho ovdovělou manželkou Josefou a již 9. 11. 1773 byl přijat za opavského měšťana. A ještě téhož roku v prosinci mu manželka postoupila měšťanský šenkovní dům v Židovské ulici (dnes Na valech) č. 18, který ji připadl po zemřelém 1. manželovi Beyerovi za 400 zlatých rýnských. Tento dům však Josef Lux prodal v r. 1785, ale bydlil v něm jako nájemník až do konce života.

Josef Lux byl čelným představitelem rokokové a klasicistní slezské malby. Proslul především jako malíř kostelních obrazů a portrétů, ale maloval též oltářní obrazy pro venkovské kostely. Vymaloval všechny pokoje zámku v Horním Vikštejně (dnes Dubová). Z jeho děl se dochovaly výhradně obrazy se sakrální tématikou v kostelech v Odrách, Zátoru, Kietrzi (P), Glogówku (P), Hlučíně. Z prací dnes již nezvěstných jsou známá oltářní plátna pro kostely v Pitárném, Plesné, Třemešné, Býkově a kapli v Děhylově. Pro jeho tvorbu jsou charakteristické postavy s protáhlými a štíhlými končetinami s rovnými , dlouhými prsty, poměrně malé hlavy s odulými rty a šikmýma očima. Ústřední postavy s oblibou maloval z profilu, oblečené do dobového nebo biblického šatu většinou světlých barev s doplňky. Ovlivnění kompozičními schématy a plastickým cítěním pro uzavřenou formu opavským malířem Beyerem se projevuje i v určité bizarní podmanivosti jeho obrazů. Ponuřejší rokokovou barevnost později vystřídala jednolitá jasná plocha s výraznou ohraničeností plastické kresby. Lux vycházel z původně rokokového výtvarného stylu, avšak posléze se v jeho díle uplatňovaly manýristické a plně klasicistní prvky.

PhDr. Josef Gebauer