Rotter Jeremiáš

* 1. 11. 1628 Opava – + 8. 4. 1682 Opava 

Malíř, reprezentant měšťanského malířství, majitel malířské dílny v Opavě. 

Byl synem výrobce závojů Kašpara Rottera, který s manželkou Juditou vlastnil poblíž knížecího zámku v Opavě brusný mlýn. Jeremiáš se vyučil malířskému umění u malíře Hanse Niedermayera a stal se jeho tovaryšem. Když jeho mistr zemřel, oženil se v r. 1651 s jeho ovdovělou ženou, a tak získal malířskou dílnu na Hrnčířské ulici. Po brzké smrti své ženy, se kterou neměl děti, se oženil v r. 1661 s další vdovou a to po městském trubači Matouši Pavlasovi. Měl s ní čtyři dcery a syna Jeremiáše (* 3. 3. 1665), který převzal otcovu malířskou dílnu a také dům na Solné ulici u fortny. Jako opavský měšťan a malíř se oženil 9. 9. 1698 se Zuzanou, dcerou opavského radního a bohatého obchodníka se sukny Jindřicha Willegranda, se kterou měl podobně jako jeho otec pět dětí. Koupili spolu v r. 1706 dům na Rybím trhu. Malířskou dílnu v Opavě vedl až do své smrti 17. 10. 1742. Uměleckému řemeslu svého otce a děda se věnovali jeho dva synové, Josef Tadeáš (* 15. 8. 1701) a Jeremiáš (* 24. 10. 1711). Josef Tadeáš Rotter se oženil do Brna , kde se jako měšťan usadil a patřil tam k vyhledávaným malířům portrétů, oltářních obrazů a fresek. Jeremiáš Rotter, toho jména již třetí, převzal jak otcovský dům tak i malířskou dílnu a stal se ve svém oboru mistrem. Oženil se v r. 1757.

Od poloviny 17. stol. v Opavě působily tři malířské dílny, Güntherova, Handschkeho a Rotterova. Ve své produkci se posledně jmenovaná, stejně jako i předchozí dvě, zaměřovala na veškeré malířské práce, počínaje nátěrem předmětů barvami, zlacení lístkovým zlatem, až po malbu obrazů, miniaturní knižní malbu apod. Její práce se nesoustřeďovala pouze na centrum jejich působnosti Opavu, ale zahrnovala i vzdálená místa knížectví.

 

PhDr. Josef Gebauer