Schmied z Eisenwertu Kristián

* 8. 12. 1637 Opava – + 24. 4. 1691 Opava 

Malíř. 

Pocházel z rodiny opavskému purkmistra Jana Schmieda, který s manželkou Marianou měl tři syny a tři dcery. Jeho otec se odmítl zúčastnit protihabsburského povstání v r. 1634 a za nekompromisní stranění císaři byl povýšen do šlechtického stavu s predikátem „z Eiesenwertu“ a potvrzen v úřadě opavského purkmistra.

Při narození byl Kristiánu Schmiedovi za kmotra sám zemský hejtman opavského knížectví Václav hrabě z Oppersdorfu. Velké bohatství rodičů nahromaděné z konfiskací, umožnilo mu získat vynikající malířské vzdělání doma i v cizině. Záhy získal jako opavský malíř pověst umělce. 12. 1. 1671 uzavřel sňatek s osiřelou Zuzanou, dcerou opavského měšťana a lékárníka Jiřího Schöllera. Měli spolu tři syny a jednu dceru: Antonína Gabriela (* 1672), Alžbětu Barboru (* 1675), Jana Jiřího (* 1677) a Karla Františka (* 1682). Posledně jmenované dítě zemřelo ve čtyřech letech.

Kristián Schmied byl v 2. polovině 17. století nejvýznamnějším malířem v Opavě. Kníže Karel Eusebius Lichtenštejn, velký znalec malířského umění, koupil od něho v r. 1674 pro svou obrazárnu obrazy za 200 zlatých. Projevil tak přízeň svému věrnému poddanému. Malíř Schmied zemřel v 54 letech a byl pohřben ve farním kostele P. Marie v Opavě.

PhDr. Josef Gebauer