Zdrazila Adolf

* 8. 12. 1868 Poruba – + 23. 5. 1942 Opava 

Malíř, zakladatel umělecké kolonie v Bergu u sv. Hypolita, zakladatel „Spolku slezských německých umělců v Opavě“, předseda „Svazu malířů Slezska“. 

Narodil se v Porubě jako nejstarší ze tří synů tamního krejčího Jana Zdrazily a jeho manželky Jany, roz. Holaňové. Od útlého dětství projevoval zájem o malířství. Po skončení měšťanské školy se vyučil malířem pokojů a teprve v r. 1893 odešel studovat na Akademii výtvarných umění ve Vídni. K jeho úspěšnému studiu přispěly podpory některých vídeňských malířů a Kochovo stipendium. Během studií se 9. 11. 1895 oženil s Rozálií Tatzelovou, dcerou opavského továrníka Eduarda Tatzela, a navázal tak trvalé kontakty s Opavou. V malířském umění se po odchodu z Vídně v r. 1898 dále zdokonaloval studiem v Mnichově a Karlsruhe, na studijních cestách v Paříži, Bruselu, po Holandsku a pobytem v umělecké kolonii ve Worpswede u Hannoveru. V r. 1899 založil sám obdobnou uměleckou kolonii v Bergu u sv. Hypolita. Stal se členem vídeňské secese a navázal tak úzké kontakty s architektem Leopoldem Bauerem, které významně uplatnil zejména po r. 1904, kdy se natrvalo usídlil v Opavě. Tam získal od své příbuzné Karolíny Tatzelové dům č. 56 na Olomoucké ulici, postavený kolem r. 1900 podle projektu stavitele Josefa Hruschky v secesním slohu. Fasádu svého domu potom vyzdobil freskou zobrazující tančící dívku ve sluncem prozářené krajině. V Opavě se podílel na výzdobě mnoha staveb, např. vitráže pro zasedací síň Obchodní a živnostenské komory, výstavního paviónu v Městských sadech, kaple a jídelny Slezského zemského ústavu pro choromyslné, kaple Franciskanea a nemocnice Řádu německých rytířů, kostelů sv. Hedviky a Nejsvětější Trojice v Opavě, ale také kostelů v Bílsku a Tošovicích. V jeho díle však dominuje krajinomalba nad portréty, zátiším a sakrální malbou. Kromě značného množství olejomaleb, kvašů a akvarelů vytvořil velký počet grafických listů, především dřevorytů, leptů a rytin. Mají značný dokumentární význam, neboť zachycují četné pohledy na města, obce a objekty Opavska a Jesenicka a jsou uloženy nejen ve Slezském zemském muzeu v Opavě, ale také na zámcích v Bruntále a Hradci nad Moravicí.

A. Zdrazila se stal v r. 1919 předsedou „Svazu malířů Slezska“, který měl sídlo v Opavě a sdružoval malíře zvučných jmen, jako R. Assmann, H. Krommer, J. Pindur, V. Pastor, R. Mosler, F. Krusperský, E. Zihlarz, E. Lehnert, L. Haas, H. Neudeková, I. Fausterová a další. Díky přátelství s ředitelem Umělecko-průmyslového muzea v Opavě, historikem umění E. W. Braunem, vedl při Slezském zemském muzeu kreslířskou školu a vychoval tak řadu nadaných malířů, mezi které nepochybně patřil i Valentin Držkovic.

Velkou jeho zálibou byla hudba, stal se členem spolku „Slezská symfonie“ a byl činný i v dalších oblastech veřejného života. Až do závěru životní poutě tvořil v ateliéru svého domu další díla.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 2, třída II, hrob 5)  Zobrazit hrob na mapě


PhDr. Josef Gebauer