Breda Max

* 22. 9. 1863 v Boskovice – + 24. 10. 1914 Opava 

Podnikatel, obchodník, spoluzakladatel obchodní společnosti „Breda et Weinstein“ v Opavě. 

Pocházel z početné izraelitské komunity v Boskovicích. V Opavě se objevil jako cestující obchodník v r. 1894 a našel si byt v domě Josefiny Schmidtové na Alžbětinské ul. č. 2 (dnes sborový dům ČCE na Lidické ul.). Po dvou letech se oženil s Olgou Westreichovou z Prostřední Suché na Těšínsku (*8. 1. 1873). Z jeho manželství vzešli 4 synové, Erich (*1897), Leo (*1900), Pavel (*1902) a Jan (*1904) a dcera Irena (*1899). Teprve po narození posledního dítěte získal Max Breda v Opavě 21. 9. 1904 domovské právo a koupil od Leonie Beinhauerové dům na Kopečné (dnes Tyršově) ul. č. 18, postavený v l. 1879-1880 polírem Ant. Válkem. Manželka Olga mu záhy 30. 6. 1906 zemřela a ač sám velmi nemocen snažil se pečovat o rodinu s 5 nezaopatřenými dětmi co nejlépe se svou ovdovělou sestrou Terezou a 3 služebnými.

V nově postavené židovské synagoze na nám. Frant. Josefa (dnes nám. Republiky) poznal svého mladšího souvěrce Davida Weinsteina (1874–1939). Spolu založili k 1. 1. 1898 veřejnou obchodní společnost Breda et Weinstein (dále jen BeW) za účelem provozování obchodu se střížním, pleteným a galanterním zbožím se sídlem v Opavě v pronajatém domě Opavské pivovarské společnosti č. 11 na nám. Františka Josefa (dnes nám. Republiky). Postupně zřídili další filiálky v Adelsdorfu (1908), Vídni (1909), Kravařích (1912), Solingenu (1913). Nutno poznamenat, že Max Breda k 31. 12. 1910 odstoupil z podnikání pro nemoc, ale vymínil si zachování názvu firmy a podíl pro své syny. Jeho společník David Weinstein zůstal jediným majitelem firmy.

Informace k hrobu (Židovský hřbitov v Opavě)  Zobrazit hrob na mapě


PhDr. Josef Gebauer