Brunner Leo

* 14. 9. 1848 Město Albrechtice – + 16. 9. 1930 Opava

Majitel opavské lékárny U mouřenína.

Brunnerové byli po několik generací rodinou lékárníků. Johann Brunner pocházel z Třebíče a do Opavy se přistěhoval na počátku 90. let 18. století. Dne 30. srpna 1793 byl po složení slibu přijat mezi opavské měšťany, tehdy již jako majitel domu na ulici Mezi trhy č. 316 (orientační číslo 2), kde provozoval lékárnu. Svůj první sňatek uzavřel 15. dubna 1794 s Josefou Blahutovou. Manželka zemřela 14. května 1804 ve věku 32 let na tuberkulózu. Druhý sňatek uzavřel Johann Brunner 29. ledna 1805 s Agnes Schweigelvou, dcerou brněnského sochaře Thomase Schweigela (1743–1814).

Dne 16. září 1808 se mu narodil syn pokřtěný jmény Franciscus Xaverius Andreas Josephus. Tento syn, Franz Brunner, převzal otcovu lékárnu a 18. ledna 1836 byl po složení slibu taktéž přijat mezi opavské měšťany. Lékárník Franz Brunner se oženil 19. června 1842 v kostele Panny Marie s Annou Bayerovou (*1825), jež byla dcerou opavského obchodníka Johanna Bayera a jeho manželky Anny, rozené Tlachové. Bayerové si nechali v Opavě na Hradecké č. 1 postavit honosný dům, kde bylo i sídlo firmy Tlach & Keil. Vzniklo tak spojení několika opavských rodin, které později propojilo i místo posledního odpočinku na opavském hřbitově.

Rodina Tlachů společně s rodinou Keilů se věnovala podnikání v oblasti železářství. Firma Tlach & Keil jako první začala vyrábět v rakouském Slezsku zinkový plech. V roce 1825 získala firma velkostatek Město Albrechtice a v roce 1837 zde Tlach a Keil založili válcovnu plechu. Později výrobu přesunuli do Bohumína, který byl výhodně umístěn na železniční trati. Brunnerové společně s Bayery měli majetkový podíl na velkostatku Město Albrechtice a kromě Opavy žili také zde, v podhůří Jeseníků.

Třetím opavským lékárníkem z rodiny Brunnerů byl Leo, syn Franze Brunnera. Narodil se 14. září 1848 v Městě Albrechticích. Jeho starší bratr Franz (*1843) vystudoval ve Vídni práva a působil jako notář ve městě Amstetten v Dolním Rakousku, kde v roce 1913 zemřel. Leova sestra Anna (*1845) se provdala za soudce a pozdějšího prezidenta Zemského soudu v Opavě JUDr. Karla Kopitsche (1839–1920).

Leo studoval farmacii ve Vídni a začínal zde svou lékárnickou praxi. Dne 2. května 1889 se ve vídeňské čtvrti Döbling oženil s Idou Eltzovou (*1858). Její otec Adolf Eltz byl pokladním v jedné z vídeňských bank.

V jejich manželství se narodily dvě děti. Syn Edgar Heinrich (*1892) vystudoval ve Vídni práva a v květnu 1925 si v Opavě vzal za ženu Gertrud, dceru vládního rady Franze Kosaka. Manželství bylo rozhodnutím opavského okresního soudu 5. prosince 1929 rozvedeno. Dcera Lea a Idy Brunnerových jménem Anna (*1894) zůstala svobodná.

Po smrti Leo Brunnera v roce 1930 fungovala lékárna nadále a provozovali ji jeho dědicové, a to až do roku 1945. V adresáři z roku 1946 již ale mezi lékárnami nefiguruje. Edgar Brunner se svou druhou manželkou Annou byl odsunut do americké okupační zóny 4. července 1946.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 9, arkády, hrob 5-6)  Zobrazit hrob na mapě

Hrobka pro příslušníky rodiny Brunner a dalších spřízněných rodin byla v arkádách zřízena v roce 1891. Prvních pochovaným zde byl Heinrich Bayer, což byl bratr manželky Leo Brunnera, Anny Bayerové. Zemřel ve Vídni 27. června 1896 ve věku 66 let. Byl převezen do Opavy a pochován 30. června 1896. Druhým pohřbeným byl v červenci stejného roku jeho bratr Karl Bayer (*1825), který žil v domě na Hradecké č. 1. Dne 11. ledna 1910 zemřela a byla sem pochována Anna Brunnerová, matka Leo Brunnera, ve věku 84 let. V roce 1913 byl do rodinné hrobky pohřben bratr Leo Brunnera, dr. Rudolf Brunner, který zemřel v Amstettenu ve věku 70 let.

V červenci 1920 byl do hrobky pochován zesnulý prezident zemského soudu Karl Kopitsch. Při této příležitosti byla provedena exhumace sedmi příbuzných, jejichž ostatky byly do hrobu přeneseny ze starého hřbitova v místech dnešního kostela svaté Hedviky. Dalším pochovaným byl lékárník dr. Leo Brunner, jenž zemřel ve věku 82 let 16. září 1930 na následky kornatění tepen. Jeho pozůstalá vdova Ida zemřela v 79 letech v září 1937. O půl roku později, v březnu 1938, byla do hrobky pochována vdova po Karlu Kopitschovi, Anna, rozená Brunnerová, která zemřela ve věku 92 let. Posledním pochovaným se stala Marie Brunnerová, sestra Leo Brunnera, která zemřela v dubnu 1939 ve věku 80 let.

Hrobku zdobí reliéf s vyobrazením Ježíše Krista se svatozáří z tepaného plechu. Autorem byl sochař Karl Lacher (1850–1908), který působil ve Štýrském Hradci. Na reliéfu je jeho jméno i vročení 1898 a místo zhotovení Graz (Štýrský Hradec).

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.