Dorasil Karel

*17. 10. 1829 Nový Jičín – + 28. 9. 1897 Opava 

Císařský rada, obchodník a průmyslový podnikatel, zakladatel Braneckých železáren, poslanec Slezského zemského sněmu, přísedící Zemského výboru slezského, prezident Obchodní a živnostenské komory v Opavě. 

Byl synem novojičínského obchodníka se železem a kováním Jana Antonína D. Absolvoval kroměřížské gymnázium a po smrti svého otce pokračoval v rodinné podnikatelské aktivitě, když v Opavě 1852 založil železářský obchod. Zřízením továrničky na hřebíky, podkovy a plechové zboží v Brance u Opavy v 1862 se zařadil mezi spoluzakladatele Braneckých železáren. Angažoval se ve věcech veřejných, když se např. v Opavě zasadil o výstavbu vodovodu a divadla. Byl zvolen do slezské poslanecké sněmovny, stal se členem Zem. výboru a prezidentem Obchodní a živnostenské komory v Opavě. Obdržel čestné občanství města Opavy (1895), titul císařského rady a rytířský kříž Řádu Františka Josefa. S manželkou Eleonorou, roz. Jandaurkovou měl mezi několika dětmi též syna Karla. Zemřel v Opavě.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 9, třída roh.h, hrob 1)  Zobrazit hrob na mapě


PhDr. Josef Gebauer