Frey Johann

* 25. 3. 1867 Staré Těchanovice – + 26. 3. 1927 Opava

Sládek opavského pivovaru.

Pocházel ze selského rodu, jeho otec Johann Frey vlastnil selský statek ve Starých Těchanovicích č. 8. Do Opavy se Johann Frey (někdy psáno také jako Frei) přistěhoval v roce 1896. Začal pracovat jako podstarší v opavském pivovaru Podstarší byl pomocník sládka, kterému se také říkalo „pan starý“.

Dne 24. listopadu 1896 se Johann Frey v kostele Panny Marie oženil s Josefou Blažkovou (*1869), dcerou obecního sluhy Valentina Blažka, původem ze Skrochovic. Manželé Freyovi měli šest dětí. Nejstarší Johann (*1897) v Opavě provozoval prádelnu.

Od roku 1909 byl sládkem opavského pivovaru Moritz Rosenthal, původem z Bavorska. Když v červenci 1916 nenadále zemřel na následky mozkového krvácení, stal se jeho nástupcem právě Johann Frey. Dne 17. ledna 1918 byl do funkce sládka oficiálně jmenován, ačkoli neměl patřičné vzdělání, pouze dlouholetou praxi. Ve funkci zůstal až do své smrti v roce 1927. Podle rukopisných poznámek Otto Wenzelidese (5/I/34-35), autora dějin opavského pivovaru, byl Frey svědomitým a spolehlivým pracovníkem.

Manželé Freyovi bydlel na Pivovarské ulici č. 6 (později 2) v areálu opavského pivovaru, kde měl sládek nárok na služební byt.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 4, třída I, hrob 54)  Zobrazit hrob na mapě

Johann Frey zemřel den po svých narozeninách, 26. března 1927, na následky zápalu plic. Hrobové místo bylo pořízeno po jeho smrti. Pozůstalá vdova Josefina zemřela 22. listopadu 1936 a byla do hrobu uložena jako druhá a poslední zesnulá. Náhrobek je vyroben ze šedé žuly, deska černá, 6 sloupků z bílého mramoru.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.