Fromm Josef

* 23. 1. 1839 Kutná Hora – + 3. 11. 1899 Opava 

Podnikatel, zakladatel a vlastník obchodní firmy „Fromm a Čeleda“ s čajem a rumem v Opavě, zakladatel Divadelní jednoty v Opavě, spoluzakladatel Opavské besedy a Centrální záložny v Opavě. 

Narodil se v Kutné Hoře jako nemanželský syn Anny, dcery Antonína Fromma a jeho manželky Anny, roz. Havlové. V rodném městě se vyučil obchodníkem, pracoval u různých zaměstnavatelů, až si otevřel vlastní železářský obchod. Poněvadž směnečně ručil místní olejárně, přišel po jejím krachu o hodně peněz a musel svůj obchod prodat. V té době se již v Kutné Hoře podílel na organizování českého národního a spolkového života, zejména ochotnického divadla. Po rodinné tragédii úmrtí tří dětí na choleru odešel v r. 1873 jako armádní dodavatel do rusko-turecké války. Získal tam podnikatelskou rozhodnost a navázal cenné obchodní kontrakty. V té době byl již ženatý s Marií, dcerou kolínského obchodníka Augustina Apaleného, a v Kyjevě se jim narodil 17. 9. 1877 syn Otakar. Následujícího roku se usadil s rodinou v Opavě, kde se spojil s dalším českým obchodníkem Janem Čeledou (1846–1927) a založili společnou firmu „Fromm a Čeleda“. Importovali čaj z Ruska, Číny, Cejlonu, Indie a Jávy, jamajský rum a francouzský koňak. K jejich proslulým výrobkům patřily „Čaj s pávem“, „Matiční čaj“, „Balení čaje s číňanem“, „Carskij bouquet“ a směs „Mosk K et C“. Od r. 1884 se oba obchodníci rozešli a založili samostatné firmy. Josef Fromm měl sídlo firmy na Pekařské ul. č. 33. Díky kvalitě obchodovaného zboží, novým způsobům hygienického balení i moderní organizaci obchodní činnosti formou reg. dealerů, dobře prosperoval.

Po svém příchodu do Opavy se Josef Fromm spřátelil s Janem Zacpalem, finančně mu pomohl s vydáváním Opavského týdeníku, kde prosadil inserci jako finanční přínos novin. Fromm učinil Zacpala svým společníkem a prokuristou a spolu v r. 1888 založili Centrální záložnu. Stal se členem Matice opavské a spoluzakladatelem Opavské besedy Zasloužil se o zakoupení domu č. 7 na Rybím trhu pro Matici opavskou (1880) a budovy pro matiční gymnázium na Sněmovní ulici (1883). S cílem probouzet spící, učit slabé a bavit unavené založil v r. 1887 a dále pak řídil Divadelní jednotu v Opavě.

Po smrti své manželky Marie, se kterou měl čtyři děti, oženil se v Hradci nad Mor. 16. 5. 1891 s Růženou (*17. 2. 1865), dcerou Tomáše Tomaly, majitele domu v Opavě, a jeho ženy Pavlíny, roz. Pavlíkové. Měl s ní v r. 1892 syna Jaromíra Svatopluka, který však po třech měsících zemřel, a 29. 4. 1896 dceru Jarmilu Marii Květoslavu. Josef Fromm zemřel 3. 11. 1899 na zápal plic v Opavě. Nástupcem v obchodní, kulturní, osvětové i hospodářské činnosti byl jeho výše zmíněný syn Otakar (* 17. 9.1877- + 11. 11. 1948). Pracoval v opavské Divadelní jednotě, v pěvecko-hudebním spolku Křížkovský, Sokolu a Matici opavské. Byl spoluzakladatelem Zemského svazu obchodních gremií pro Slezsko v Orlové, prvním českým místopředsedou správní komise Obchodní a živnostenské komory v Opavě, v l. 1918 35 členem opavského městského zastupitelstva.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 4, třída I, hrob 12)  Zobrazit hrob na mapěPhDr. Josef Gebauer