Geyer Max

* 5. 9. 1870 Svitavy – + 16. 5. 1927 Opava

Plynmistr městské plynárny v Opavě.

Opavská plynárna byla postavena v roce 1859 a jako soukromý podnik ji provozoval Alfred Dietz. V roce 1897 prodal plynárnu městu, které ji potom provozovalo ve vlastní režii. Max Geyer (někdy psáno také Geier) byl synem svitavského tkalce Thomase Geyera. Do Opavy přišel i s manželkou v listopadu roku 1899. Získal zde místo jako plynárenský mistr v městské plynárně a k tomu také možnost ubytování v domě na Nádražní ulici (dnes Janská) č. 14, který patřil městu. Tehdejším ředitelem plynáren byl Georg Gebhard, který řídil podnik do června 1910, kdy byl vystřídán ing. Alfredem Schottakem. Max Geyer zastával místo plynmistra od roku 1897 až do své smrti.

Manželka Maxe Geyera se jmenovala za svobodna Anna Svobodová (*1871) a pocházela z Hodějice na Vyškovsku. Sňatek s Maxem Geyerem uzavřela v červnu 1896.

Manželé Geyerovi měli čtyři děti. Nejstarší dcera Maria (*1900) pracovala jako úřednice v opavské obchodní a živnostenské komoře a provdala se za opavského obchodníka Andrease Michela. Syn Otto (*1902) se stal učitelem. Nejvíce se proslavil syn Max junior (*1904), který byl malířem a grafikem. Poslední potomek, syn Helmut, se manželům Geyerovým narodil až v roce 1913. Max Geyer i děti se při sčítání deklarovali jako Němci, zatímco Anna Geyerová se vždy hlásila k české národnosti.

V roce 1905 Geyerovi přesídlili na Horní náměstí č. 2 a od roku 1911 bydleli na Nákladní č. 59. Po první světové válce se Max Geyer s rodinou usídlil v nájemním domě na Úzké č. 8.

Významný grafik, Max Geyer junior, se narodil v Opavě 23. října 1904. Po maturitě na opavské reálce vystudoval akademii výtvarných umění v Praze, byl žákem akademického malíře Heinricha Hönicha (1873–1957). Po ukončení studia působil v letech 1934–1937 jako odborný asistent na oddělení pro architekturu na německé technické vysoké škole v Praze. Až do vypuknutí druhé světové války se živil jako umělec na volné noze. V roce 1942 narukoval do německé armády. Po návratu ze zajetí a odsunu žil v Regensburgu. Tvořil akvarely, olejomalby a grafiky. Byl vyhledávaným ilustrátorem knih. Jeho umělecké pojetí bylo spíše tradiční, bez vlivu moderny. Také jeho manželka Elisabeth byla malířka. Max Geyer junior zemřel 30. července 1958 ve Falkensteinu (Taunus). Mezi jeho žáky patří známý německý karikaturista Max Traxler (*1929), pocházející z obce Hrdlovka na Teplicku.

Informace k hrobu (Městský hřbitovskupina 12, třída I, hrob 45)  Zobrazit hrob na mapě 

Hrob byl pořízen v roce 1927, aby sem byl uložen Max Geyer. Zemřel ve slezské zemské nemocnici 16. května 1927 na plicní tuberkulózu. V březnu následujícího roku sem byla pochována Geyerova vnučka Marianna Michelová, která zemřela ve věku šesti měsíců. Další zesnulí sem již pohřbeni nebyli. Členové rodiny byli po válce vysídleni do Německa.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.