Girschek, rodina

Majitelé opavského železářství.

Carl a Ignatz Girschekové byli dvojčata, oba se narodili 24. ledna 1836 v Těšíně v rodině jircháře (řemeslník, který vydělával kůží) Ignatze Girscheka a jeho ženy Antonie, rozené Sarmonové. V roce 1846 přišel na svět jejich bratr Richard. Koncem 50. let přesídlili Carl a Ignatz do Opavy, kde společně začali provozovat obchod. Oba se v Opavě také oženili. V červenci 1862 si vzal Ignatz za manželku dvacetiletou Augustine, dceru kloboučnického mistra a měšťana Franze Trefulky. Carl Girschek se oženil o dva roky později, v listopadu 1864. Jeho manželkou se stala Franziska Trefulková, která byla sestrou Augustiny. Tím se obě rodiny pevně propojily. Dům Franze Trefulky, s číslem popisným 103, byl zprvu i základnou podnikání obou bratrů.

Dne 19. října 1863 si nechali obchodníci, Ignatz a Carl Girschekové, u opavského zemského soudu zaprotokolovat veřejnou obchodní společnost pod názvem „Gebrüder Girschek“ (Bratři Girschekové). Předmětem jejich podnikání byl obchod se smíšeným zbožím. Počátek její existence byl stanoven zpětně na 15. října 1863, ačkoli podle rodové tradice začali bratři podnikat již v roce 1856, kdy se přistěhovali do Opavy. Sídlo firmy se nacházelo na Horním náměstí č. 153, později měl dům orientační číslo 38. Ignatz se stal majitelem domu v roce 1870. V současné době se v těchto místech nachází komplex Slezanka.

V roce 1878 přišel z Těšína do Opavy za svými staršími bratry Richard Girschek. Bydlel na Pekařské č. 16. V březnu 1878 se stal prokuristou ve firmě Bratři Girschekové, jeho působení zde však bylo krátké. Onemocněl tuberkulózou, které v srpnu 1881 ve věku 35 let podlehl. Dne 30. ledna 1884 získal prokuru August Lassmann (13/roh/4), který si vzal za manželku dceru Ignatze Girscheka jménem Berta.

Oba bratři Girschekové zemřeli ve stejný rok ve svých padesáti letech. Jako první zesnul 28. května 1886 Ignatz Girschek na následky urémie, což je těžká nemoc ledvin. Jeho bratr Carl zemřel 15. srpna téhož roku, postižen mozkovou příhodou.

S první manželkou Augustou Trefulkovou měl Ignatz Girschek tři dcery. Augusta zemřela v roce 1872 na následky těžkého porodu. Ve druhém manželství, které Ignatz uzavřel s Melanií, rozenou Lassmannovou, měl jedinou dceru Melanii, která se v roce 1894 provdala za významného opavského psychiatra Otto Malého.

Vedení rodinného podniku převzali Ignatzova vdova Melanie a August Lassmann. V roce 1895 Melanie Girscheková jako společnice odstoupila a August Lassmann se tak stal jediným provozovatelem podniku. Jeho manželka Berta získala místo prokuristky v roce 1906, po smrti své matky. Také byl úředně změněn předmět podnikání, neboť firma Bratři Girschekové se postupně začala specializovat výhradně na obchod se železem a železným zbožím.

Na rozdíl od svého bratra Ignatze po sobě zanechal Carl Girschek také mužského dědice. Z jeho manželství s Franziskou Trefulkovou vzešel syn Karl Girschek junior. Narodil se 18. října 1867. Dne 29. dubna 1893 uzavřel manželství s Hedwig Müllerovou, která byla evangelického vyznání. Hedwig se narodila v Opavě 30. září 1872 v rodině zemského advokáta Franze Müllera. Všichni tři synové manželů Girschekových, Otto (*1895) Fritz (* 1897) a Karl (*1898), byli pokřtěni podle evangelického ritu. Mezi nimi vynikl nejmladší Karl, toho jména v pořadí již třetí, narozený 18. června 1898, později uznávaný psychiatr.

Majitel železářství Karl Girschek zemřel 2. dubna 1912 ve věku 44 let na následky srdeční slabosti. Tím se uzavřela jedna kapitola v historii rodinné firmy Girscheků.

Ačkoli v názvu zůstalo nadále zachováno jméno zakladatelů, firmu převzala rodina Lassmannů. V roce 1920 přijal August Lassmann do podniku jako nové společníky své dva syny Ericha a Augusta Kurta. Veřejná obchodní společnost si stanovila svůj začátek na 15. září 1919. Po úmrtí Augusta Lassmanna (hrob Městský hřbitov, skupina 13, roh, hrob 4) 10. června 1921 převzali bratři podnik do svých rukou. August Kurt žil v Opavě a Erich ve Vídni. Do hrobu rodiny Lassmanů byla pochována Berta Lassmannová, rozená Girscheková, která zemřela 5. ledna 1934 ve věku nedožitých 69 let.

Firma Bratři Girschekové se ještě před první světovou válkou vypracovala na jedno nejvýznamnějších železářství v celé monarchii. V době okupace to prý bylo největší železářství v Sudetské župě. V roce 1939 byl majetek firmy odhadnut na jeden milion říšských marek. Tehdy byli hlavními společníky bratři Lassmannové. Obchodním ředitelem firmy byl v letech 1940 až 1945 dosavadní prokurista Friedrich Erdtel.

Protože se jednalo o německý majetek, byla na podnik po druhé světové válce uvalena národní správa. Dlouholeté sídlo na Horním náměstí bylo následkem válečných události v závěru války zničeno, proto byla firma přestěhována na Dolní náměstí (tehdy náměstí J. V. Stalina) č. 9. Dnes se v tomto domě nachází obchodní dům Tipa.

V listopadu 1945 byli jmenováni tři národní správci, lodní kapitán Stanislav Jahn z Moravské Ostravy, obchodní příručí Karel Pospíšil z Kateřinek a úředník Jan Dostál z Opavy. Vymazán byl německý název a zapsáno české znění Bratři Girschekové, velkoobchod železem, železným zbožím a stavebninami. Po několikeré změně národních správců byla firma v květnu 1949 začleněna do národního podniku Kovomat, čímž fakticky zanikla. K úřednímu výmazu z rejstříku došlo až 23. dubna 1953.

Výše zmíněný psychiatr Karl Girschek vystudoval ve Vídni medicínu a věnoval se psychiatrii. Jeho manželka, Theresia, rozená Weidlová (*1905), pocházela z Bratislavy. Brali se v roce 1932 a v manželství se narodila dcera Karin (*1939) a syn Karl (*1940). Manželé provozovali v Opavě na Rochowanského (dnes Bezručovo) náměstí č. 1 ordinaci dětské psychiatrie.

V době nacistické okupace se stal Karl Girschek ředitelem opavské psychiatrické léčebny. Také v Opavě proběhla nechvalně známá akce T 4, jejímž cílem byla likvidace psychicky nemocných osob. Od února 1940 byli chovanci psychiatrických léčeben v Sudetské župě deportováni do Pirny v Sasku, kde byli vražděni plynem. Z Opavy bylo takto transportováno mezi 300 až 700 osobami, přesný počet dnes již zřejmě není možné zjistit. Po válce byl v této souvislosti Karl Girschek souzen opavským mimořádným lidovým soudem a odsouzen na doživotí. Trest si odpykával v Jáchymově. Po uplynutí deseti let byl v roce 1955 propuštěn a 12. prosince téhož roku vysídlen do Německa.

Karlova manželka Theresia Girscheková zemřela 5. října 1945 na následky nákazy tyfem v utečeneckém táboře. Obě jejich děti byly umístěny k příbuzným. Karl Girschek se po vysídlení znovu oženil a žil v Hofu / Saale. Zemřel ve vysokém věku 94 let v roce 1992, když ještě do 83 let provozoval svou lékařskou praxi.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 10, třída I, hrob 17)  Zobrazit hrob na mapě

V hrobě byla 3. prosince 1911 jako první pochována Franziska Girscheková, vdova po Carlu Girschekovi. O týden později, 13. prosince 1911, sem byly ze starého hřbitova přeneseny ostatky Franze Trefulky (+1891), bratrů Carla (+1886) a Richarda (+1881) Girschekových, jakož i Antonie Girschekové (+1881). Posledním, kdo byl do hrobu uložen, se stal Karl Girschek, zesnulý v roce 1912.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.