Hatschek Josef

* 1862 Vídeň – + 5. 11. 1928 Vídeň 

Podnikatel, majitel továrny na jutu Bří Hatschkové v Opavě, c.k. komerční rada, prezident správní rady uvedené továrny, vice-prezident akciové společnosti Přádelny a tkalcovny lnu ve Vrbně p. Prad., správní rada a.s. „Union“ pro jutařský průmysl v Bílsku, přísedící stálého zastupitelstva „Slezských průmyslových organizací“, člen Obchodní a živnostenské komory pro Slezsko. 

Pocházel z rodiny židovského podnikatele Aloise Hatschka, který se s bratrem Davidem Hatschkem a rodinou přestěhoval v r. 1863 z Vídně do Opavy a za účelem podnikání spoluzaložili obchod se smíšeným zbožím. Od roku 1864 se vedle obchodní činnosti věnovali pod firmou Gebrüder Hatschek i produkci zápalek. Obě podnikatelské aktivity provozovali až do října 1871, kdy byly ukončeny a v obchodním rejstříku proveden výmaz. Již v listopadu téhož roku byla firma Gebrüder Hatschek znovu zaregistrována a jako předmět podnikání uvedena výroba lněného zboží a zhotovování pytlů na přepravu surovin a hotových produktů.

Počátkem 80. let 19. století chtěli rozšířit výrobu a jako nejvhodnější se jim pro jejich plány jevily objekty bývalého cukrovaru, založeného v roce 1851 Josefem Pohlem na Karlovecké ulici, s blízkým vodním náhonem a železniční vlečkou. Vedle původních objektů postupně majitelé firmy přikupovali další pozemky a domy v blízkosti závodu a na nedalekém náměstí sv. Trojice, které se jim jevily perspektivní z hlediska pozdějšího možného rozšíření provozů. V některých z nich byly postupně zřizovány podnikové byty pro úředníky a pracovníky odborných profesí. Dne 29. 7. 1884 byla firma zaregistrována v obchodním rejstříku Zemského soudu v Opavě pod č. B 2 P 37 jako veřejná společnost s názvem „Troppauer Jutefabrik Gebrüder Hatschek“ zpracovávající jutu a vyrábějící jutové a papírové pytle. Nebylo třeba nové registrace (původně byla zanesena u vídeňského obchodního soudu pod č. 107527), pouze doplnění údajů o přenesení sídla firmy do Opavy. V Opavě byl situován hlavní závod, ve Vídni zůstala pouze filiálka, jejíž výroba byla omezována a po roce 1900 ukončena. V roce 1886 byl pověřen zastupováním firmy syn Aloise Hatschka Josef, který se od září 1891 stal jejím oficiálním společníkem. Od roku 1896, kdy odstoupil David Hatschek, se spolu s otcem ujal vedení závodu. V roce 1906 po smrti Aloise vedl závod sám. Pod jeho řízením dosáhl podnik největšího rozmachu. Veřejným zastupováním firmy byla pověřena od roku 1920 i jeho manželka Henrietta Helena, roz. Orenstein (1877 – 1924) v souladu se zněním svatební smlouvy uzavřené 4. září 1896. V registru firmy z 23. března 1920 bylo zaznamenáno, že opavský závod bude od uvedeného dne užívat název v německém i českém jazyce: Troppauer Jutefabrik Gebrüder Hatschek a Opavská továrna na jutu bratří Hatschkové. Po smrti otce Josefa Hatschka se ujala vedení firmy jeho dcera Anna Louisa Krumpholzová, rozená Hatschková, která stála v jejím čele až do roku 1940, kdy byl podnik arizován a novým vlastníkem jmenován Erwin Fengler, podnikatel ze Štětína.

Josef Hatschek vedle vedení své opavské továrny vykonával funkce viceprezidenta Přádelny lnu a tkalcovny ve Vrbně p. Prad., správního rady a. s. „Union“ pro jutařský průmysl v Bílsku, přísedícího stálého zastupitelstva Slezských průmyslových organizací, byl členem Obchodní a živnostenské komory pro Slezsko. Také se zapsal do historie opavské kopané, neboť byl významným sponzorem prvního a nejslavnějšího fotbalového klubu TFC (DSV) Opava a zaměstnával jeho příchozí hráče z Vídně. 

PhDr. Josef Gebauer